Hantverksföreningen vill hälsa alla våra medlemmar välkomna tillbaka till ett intressant år med många nya lunchmöten och träffar!