Bli medlem

Vad är Umeå Fabriks- och Hantverksförening

Umeå Fabriks- och Hantverksförening är en lokalt självständig, politiskt obunden intresseorganisation. Vår verksamhetsidé är att förbättra och underlätta för dig som är företagare i Umeå kommun att bedriva din verksamhet. Grundat 1847 är vi företagarföreningen som varit med och hjälpt småföretag sedan skråtiden.

Vad gör vi?

För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för dig som är företagare bedriver vi en bred, trevlig och matnyttig verksamhet.

Individuellt stöd till företagaren

  • Vi kan hjälpa till med rådgivning i t ex juridiska frågor, marknadsföring och företagsutveckling.

Konsultation

  • För att få hjälp skall medlemmen betalt sin medlemsavgift
  • Problemet som skall lösas skall inte ha uppkommit före medlemskapet
  • Som medlem i föreningen kan du genom vårt nätverk få kontakt med erfarna konsulter inom olika kompetensområden
  • Efter den första kontakten får medlemmen göra upp med konsulten om vidare kostnader
  • Innan konsultationen utförs skall den vara underställd föreningens styrelse för godkännande

Nätverksbyggande

  • Vi vill göra det enkelt för våra medlemmar att träffas och bygga nätverk. Därför ordnar vi regelbundet kontaktskapande och nyttiga aktiviteter, t.ex. seminarier, träffar med politiker, studiebesök osv.
  • LUNCHMÖTEN med besök hos intressanta företag i Umeå.

Opinionsbildning

Vi vill verka för ett attraktivt klimat för företagande i Umeå. Därför deltar föreningen som en aktiv part i kommunens näringslivspolitik. Vi tillsammans har en reell möjlighet att påverka! Vi vill att du ska ha möjlighet att få din röst hörd mot beslutsfattare m.fl.

Stipendier

  • Varje år delar UFHF ut stipendier till en ny företagare som utmärkt sig, eller till någon som genom sin utbildning för hantverkstraditionen vidare. Det mest kända stipendiet är ”Årets hantverksstipendium” som delas ut i samband med Umeå Galan.

Ansök om medlemskap: