Vinnare 2011

Hantverksstipendiet 2011

Varje år delar Umeå Fabriks- & Hantverksförening ut ett Hantverksstipendium på 10.000 kr. Stipendiet delas ut till den företagare eller annan person som genom sin utbildning och verksamhet har fört hantverkstraditionen vidare.

 

2011 års Hantverksstipendium gick till Robert Forsgren – Hotpaint Art

Vår motivering: ”Nya tider och nya tekniker skapar nya hantverksyrken och denna pristagare är ett lysande exempel på detta. Genom sin hantverksmässiga yrkesskicklighet inom detta nya affärsområde anlitas han av kunder över hela världen. Han har satt Umeå på kartan!”

Tidigare pristagare:

2010 Karolin Löfborg – Anaplastik
2009 Elin Berge – fotograf
2008 Niclas Berglund – Violinmakare
2007 Nils-Erik Olofsson – Nisses Conditori
2006 Lena Jonsson – Kroknålen
2005 Linda Bergkvist – Furiae
2004 Robert Jacobsson – Radio Umeå
2003 Anna-Carin Öhgren & Ulf Sankala – Glödheta