Vinnare av HANTVERKSSTIPENDIET 2020

SALTERIET BYVIKEN AB

Vi tilldelade Salteriet BYVIKEN AB årets pris. Stina o Nils Sjöström ägare till företaget som bedriver ett traditionellt småskaligt och hållbart fiske med gamla anor. Med traditonella metoder förädlas råvaror på hantverksmässigt vis. Försäljning och förädling sker enbart med egen vildfångad fisk. Med den fjärde generationens fiskare lever den hundraåriga fisketraditionen vidare med modernare båtar, motorer och redskap, men man använder sig av samma metoder som man alltid gjort!

( www.gamlasalteriet.se )