Umeåfabriks- och Hantverksföings Nyföretagarstipendie för tjugohundraett.

Årets pris går till ett företag med hantverkstraditionerna ställt i det främsta rummet.

Som alla hantverkare m?e årets pristagare f?a handens och ?s skicklighet. Men dessutom skall dessa uthärda en miljö som väl närmast kan beskrivas som Hades. Dessa företagare har satt i sinnet att det går att producera bruksföremål på ett urgammalt och hantverksmässigt sätt, med högt ställda krav på ?k?t och kvalitet. – och samtidigt vara kommersiellt framgångsrika! Trots att Umeå inte har någon direkt tradition inom detta hantverk har man lyckats skapa ett framgångsrikt företag som står sig väl i jämförelse med sydsvenska konkurrenter. Inte för att årets pristagare sattsar på en internationella handeln, men våra undersökningar ger ?tt företagets produkter kan ses och inhandlas så långt borta som Korea. Men kanske är det än mer imponerande att de är mycket uppskattade i Småland? Det är glädjande att årets pristagare valt att stanna här i Umeå trots att förutsättningarna kanske skulle varit bättre på annan ort. Deras lokala närvaro kan t.ex. ses i produktserien Björk som är en hyllning till björkarnas stad. Detta ska vi Umebor vara mycket stolta och glada över!

För att med stor skicklighet och beundransvärd uthållighet placerat Umeå på kartan inom ett hantverk som många nog betraktat som utdött. För att man på ett f?gt sätt håller hantverkstraditionen levande. För att ha lyckats med det omöjliga!? Det är med stor glädje och med varma lyckönskningar vi delade ut priset till Ulf Sankala & Anna-Carin Öhgren och Glödheta glashytta.