Umeå Fabriks- och Hantverksförenings Hantverksstipendium

Varje år delar Umeå Fabriks- & Hantverksförening ut ett Hantverksstipendium på 10.000 kr. Stipendiet delas ut till den företagare eller annan person som genom sin utbildning och verksamhet har fört hantverkstraditionen vidare. Priset utdelas vid Hantverksföreningens egna Hantverksgala som hålls varje år i november.

Kriterierna för ”Årets hantverksstipendiat”

  • Vara verksam som egen företagare
  • Varit verksam i minst tre år
  • Ha ordnad ekonomi
  • Vara hantverkare i vid bemärkelse
  • Utmärkt sig genom yrkesskicklighet eller innovation
  • Fört hantverkstraditionen vidare
  • Verksam inom Umeå Kommun