Verksamhetsberättelse för 2019

 

Historik

Umeå Fabriks- och hantverksförening bildades den 29 maj 1847 i samband med att Fabriks- och hantverksordningen genomfördes på uppdrag av Oscar I. Den då införda ordningen ersatte den tidigare skråordningen från 1720 som innehöll en mängd föråldrade bestämmelser och därigenom ansåg hämma utvecklingen av näringslivet. Numera har de flesta Fabriks- och hantverksföreningar upphört och gått upp i Företagarna men i Umeå valde man att fortsätta sin verksamhet på det lokala planet.

Verksamhet

Föreningen är en självständig, politisk obunden och lokal intresseorganisation för företag inom industri, tjänst och hantverk och som bedriver sin verksamhet inom Umeå Kommun. Syftet med föreningens verksamhet är att utveckla och stimulera näringslivet och medlemsföretagen. Detta sker bl. a genom föreningens lunchmöten, kontakter med Umeå Kommuns näringslivskontor och Umeå Universitet samt medverkan i nätverksträffar, seminarier och andra näringslivsarrangemang.

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande:                                 Margareta Ericsson Lif

Vice ordförande:                        Alf G Nyberg

Ledamöter:                                  Gunilla Larson

Greger Knutsson

Per Lönnberg

Frida Nilsson

Kenneth Grahn

Anita Ahlberg

 

Under året har styrelsen hållit 10 protokollförda styrelsemöten och ett årsmöte den 25 mars 2019 som avhölls på Nolia konferens.

Styrelsen har även genomfört en planeringskonferens under en eftermiddag kväll i oktober månad 2019.

Medlemmar

Föreningen hade vid 2019 års utgång XX medlemmar, varav XX hedersmedlemmar.

Medlemsmöten och andra händelser under året

Styrelsen har under året haft som målsättning att variera medlemsmötena genom att besöka olika verksamheter och även att låta föreningens medlemmar visa upp sina arbetsmiljöer och företag. Vi har också försökt ta upp aktuella frågor och andra händelser av intresse för företagare.

Antalet medlemsmöten under året har varit 9 stycken och de hålls så gott som alltid den sista tisdagen varje månad med undantag för sommarmånaderna juni-augusti.

Nedan följer en redogörelse för medlemsmöten och annat som hänt under 2019:

Januari:            Ett 25 tal medlemmar besökte årets första lunchmöte som genomfördes hos Umeå Dentallab AB. Umeå Dentallab var ett av våra nominerade företag vid Umeågalan 2018. En av ägarna, Patrik Jonsson informerade på ett mycket intressant sätt om bolagets verksamhet och framtida utveckling.

Vi fick se och lära hur man går tillväga vid uppbyggnaden av en tandprotes och vii kunde konstatera vilken enorm precision som man arbetar med.

Efter ett mycket intressant företagsbesök gick samtliga över till Kinarestaurangen Shanghai alldeles i närheten.

Februari:          I februari välkomnades vi av Susanne Lidgren på Norrlandsoperans Kostymateljé.

Vi fick en mycket fängslande presentation av den fantastiska, kreativa verksamheten.

fängslande sätt.

Ett fascinerande hantverkskunnande så vi kunde konstatera att Umeå Fabriks & Hantverksförening var på rätt ställe.

Tyvärr hade maxantalet besökare satts till 20 deltagare så alla fick inte möjligheten att delta. Efter studiebesöket åts det lunch på Electra.

Mars:                I mars var det då dags för Årsmöte. Vi höll till på Nolia konferens och mötet började med att Jörgen Lindkvist, affärsområdeschef för Nolia Konferens berättade om Nolias kommande arrangemang och mässor. Vi var drygt 25 medlemmar närvarande.

Årsmötet inleddes med en parentation över en avliden hedersmedlem och Patrik Birgersson valdes som mötesordförande.

Mötet flöt på enligt dagordning, samt de framlagda Årsmöteshandlingarna.

Efter avslutat årsmöte tackade vår ordförande Nolia för att vi fick vara hos dem och vi intog en god lunch på Kummin.

Hantverksnappet

Den planerade aktiviteten ”Hantverksnappet” fick tyvärr ställas in pga för dåliga isar. Vi kommer igen ett annat år!

April:                I april genomfördes studiebesöket hos SLU:s försöksstation på Rödbäcksdalen.

Mårten Hetta, forskare i Husdjursvetenskap och prefekt vid institutionen och avdelningschef för husdjursavdelningen, gav oss en intressant genomgång av deras verksamhet.

Mycket intressant information om häftig forskning om norrländsk jordbruksvetenskap!

Efter företagsbesöket åkte vi till Bullens Bar & Bistro för lunch.

Maj:                   Terminsavslutning arrangerades tisdagen den 28 maj för medlemmar och gäster.

Räkbåten avgick från kajen i Umeå kl. 14.30 med avfärd mot den nya hamnen i Holmsund. Ombord fick vi en presentation av hamnbygget av projektledaren Viktoria Larsson samtidigt som vi fick lite fika. På hemfärden blev det ”Räkfrossa” och vi angjorde kajen i Umeå igen vid 18-tiden.

Utflykten subventionerades till en del av föreningen.

September:  Den 24 september besökte vi Eva Lindh Holmgren och hennes företag Lilla Galleriet, Kungsgatan 34. Eva berättade om hur det är att driva ett litet lokalt galleri och ramverkstad och om de spännande aktiviteter som kommer under hösten. Efter studiebesöket åt vi lunch på Restaurang Översten, Umeå Kommun.

Oktober:        I oktober är det i vanlig ordning dags att presentera våra nominerade företag till ”Årets hantverksstipendiat 2019”. Vi träffades på Nolia Konferens dit ett 30-tal medlemmar hade mött upp för att lyssna till våra nominerade.

Gunnar Holmgren, GH Snickerier, Kerstin Almroth, Guldsmedjan i Umeå AB och Erik Bernhardtson, Percus AB var våra nominerade och de berättade engagerande om sina företag och sin ”resa” till där de är idag.

Efter mötet åts det lunch på restaurang Kummin.

November:   I november besökte vi vår ”Hantverksstipendiat 2019” – GH Snickerier AB.

Gunnar Holmgren och hans söner tog emot oss och berättade om företaget som startades 1980 av Gunnar Holmgren. 1989 byggdes egna ändamålsenliga lokaler på Västerslätts industriområde i Umeå. Man gör kontinuerliga investeringar i maskinpark och utrustning, allt för att leverera inredning av hög kvalitet. Kunderna återfinns bland butiker, kontor, restauranger, kommuner, landsting och övrig offentlig miljö men även privata kunder. Naturen värdesätts högt vilket bl.a. resulterat i ISO 14001 certifiering. Transporter utförs av egna miljövänliga lastbilar.

Vi gratulerade stipendiaten med blommor och diplom!

Lunchen intogs på Kummin.

December:    Umeå Fabriks och Hantverksförening höll årets sista lunchmöte på nybyggda Maja Beskow Skolan (f.d. Östra Gymnasiet) där vi mottogs av Rektorn för gymnasiedelen. Han berättade att han varit med från början av bygget och renoveringen och haft möjligheten att påverka planlösning och utformning. White Arkitekter har ritat byggnaden och man är mycket nöjd med resultatet. Det är inte vanligt att högstadium och gymnasium delar en gemensam byggnad.

När skolan är fullbelagd om ca 2 år kommer den att ha ca 1600 elever (högstadiet och gymnasiet). Skolan är utformad med eleverna i fokus. Lokalerna består av rum för både elever o lärare med ljusa och klimatsmarta lösningar med glas i dörrar och glaspartier. Färgerna på väggarna var mjuka och gav ett lugnt intryck, bänkar, tak och väggar är ljudabsorberande vilket skapar lugn.

Efter att vi vandrat runt i lokalerna så var det dags för lunch som intogs i matsalen. Rektorn berättade om deras satsning på att minska matsvinnet vilket man lyckats mycket bra med. Brödet bakas på plats.  Menyn visades på dataskärmar där man kunde välja mellan tre rätter.

Politisk debatt

Hemsidan

Föreningens hemsida www.hantverksforeningen.se fungerar väl.

Greger Knutsson är webadministratör för hemsidan. Här läggs aktuell information ut samt rapporter från genomförda medlemsmöten mm.

Umeågalan

Umeå Fabriks och Hantverksförening är en av arrangörerna av Umeågalan. Föreningen representeras i arrangörsgruppen av ordförande. Föreningen är också utdelare av ett årligt pris på galan: ”Årets hantverksstipendiat”. Stipendiet delas ut till en person som är verksam som egen företagare och varit verksam i minst tre år. Har ordnad ekonomi och utmärkt sig genom yrkesskicklighet eller innovation, för hantverkstraditionen vidare och är verksam inom Umeå Kommun.

År 2019 var våra tre kandidater representerade vid galan den 8 november:

  • Guldsmedjan i Umeå AB, Kerstin Almroth
  • GH snickerier AB, Gunnar Holmgren
  • Percus AB, Erik Bernhardtson

Vinnaren blev GH Snickerier AB, Gunnar Holmgren med motiveringen:

Sedan 80-talet har Gunnar Holmgren, GH Snickerier, med en känsla för kvalitet, ergonomi, funktion och estetik utformat, producerat och renoverat inredningar enligt kunders önskemål.

På ett professionellt sätt hittas alltid lösningar på kundens önskemål och behov i olika miljöer. Med passion och känsla för natur och miljö samt en flexibel produktionsmetod skapas hållbara och vackra snickerier”.

På scenen fanns för att dela ut priset, förutom ordförande, förra årets pristagare Michael och Kristina Hansen.

Avslutningsvis vill styrelsen tacka för allas engagemang och trevliga möten oss medlemmar emellan.

Föreningen fyller en viktig funktion och den trevliga och öppna stämningen på våra möten göra att vi hämtar energi och kraft och nyttiga erfarenheter till våra företag.

Vi ser fram emot 2020 års aktiviteter och hoppas att ni medlemmar ska finna det intressant och trevligt att delta på föreningens möten.

Umeå den 3 mars 2020