Emil Sundqvist, Västerbottens Bygghantverk

Emil Sundqvist, Västerbottens Bygghantverk
Emil är timmerman och byggnadssnickare. Efter sina studier vid Göteborgs Universitet inom kulturvård driver han sitt företag Västerbottens Bygghantverk där han bedriver byggnadsvård och traditionellt hantverk, restaurering och nybyggnation av timmerhus. Han är en stark förespråkare av hållbara och miljövänliga byggmaterial.
Emil har fokus på kvalité, hantverk och traditionella byggnadstekniker. Emil hjälper emellanåt också större etablerade byggföretag med projekt då äldre hus ska bevaras och renoveras för framtiden.