Hantverksföreningen 160 – 170 år2019-11-14T08:38:56+01:00

 

2009

Styrelse

Ordf. Knut Nilsson, v.Ordf .Margareta Olsson, Alf G Nyberg, Lennart Johansson, Gunbritt Nyberg, Greger Knutsson, Kenneth Grahn, Viktoria K Nilsson.

Nya Medlemmar   8 st nya företag  med ledare registrerades vid början av året Nov2009  Tot 127 medl + 13 Hedersledamöter.

Medlemsvård

Kontakt med Kollektivtrafikchef  Fredrik Forsell ang. hållplatser i Holmsund. Uppmanar Kommunen att sluta konkurera med privata näringslivet, ex med Åbacka Persienngrupp.  Föreningen påpekar för kommunen att man inte följer reglerna vid uppköp av trycksaker. Privata lokala tryckerierna fick ingen möjlighet att deltaga. Alf redogjorde för ROT avdraget. Medlemskväll ordnades på Formtoppen.  Julmingel i Vardagsrummet med Jultallrik och underhållning.

Lunchmöten / medlemsmöten

2009-01-27          Nya medlemmar fick möjlighet att presentera sig, utdelning av nålar.

2009-02-24         Godsbangården, Michael Malmquist från NLC ( Nordic logistic center )

2009-03-31          Årsmöte i Vardagsrummet. Lena Lindström berättade om VK.

2009-04-28        Kjellins Guld, demonstrerar  kvalité och visar olika diamanter.

2009-05-26         Besök på Marinan på Öhn.

2009-09-29         Umeå Kommun, Anna Olofsson redogjorde om platsmarknadsföring..

2009-10-17          Bildhuggare Bengt-Erik Nilsson berättar om sin bildhuggning.

2009-11-24           Elin Berge visar sina bilder och berättar om sin verksamhet.

2009-12-15          Julträff med 46 medlemmar bjöds på Jultallrik till toner av medlemmen Sören Svedberg.

Arrangemang  

Föreningen inbjöd medlemmarna att mingla och sedan se premiären av filmen ” Män som hatar kvinnor ”.

Bildresultat

Fastigheten 

Renoverat skador i hyreslägenheterna

Personal 

Margareta Ohlsson tar över administrationen efter Jarl ,

Hantverkspriset,  nominerade.

   

Fotograf              Elin Berge,  ”Vinnare”, 

Kopparhatten    Vivi-Ann Lindström

Bildhuggare        Bengt-Erik Nilsson.

Konferenser

2009-09-20 Hölls på Scandic Plaza Hantverksgala o kortbytardag.

Upptaktsmöte med planering inför kommande år.

2010 

Styrelsen

Margareta Olsson , Ordförande. Knut Nilsson, v.ordförande.   Alf G Nyberg, Greger Knutsson, Gunbritt Nyberg, Viktoria K Nilsson, Lennart Johansson,  Kennet Grahn.

Medlemmar

Medlemsantalet är  tot. 136 + 11 hedersmedlemmar.

Medlemsvård

Föreningsmöte ang. klockspelet i Rådhuset inför 2014. Fredrik Lindegren bjuds in.

Föreningen har haft kontakt med Umeå Kommuns Företagslots och vad den kan göra för våra medlemmar.

Hantverket 2010.  – Mässa för Kommunens 7:e klassare på Nolia. Föreningen var huvudarrangör Hantverkare m.fl ställde ut sina företag och visade på yrket.

Kortbytardag

Den hölls den 22 Okt. på Scandic Plaza. Polisen föreläste om hot/brott i Umeå.

 

Lunchmöten / Medlemsmöten

Januari                                         Ulf Sahlen  på Anticimex samt medarbetare visar första hjälpen.

Februari                                      Ungt Företagande berättar om sin verksamhet.

Mars             2010-05-25           Anders Engberg + elever från Hagaskolan fick pris .

September  2010-09-28           Östra Station visas av Roland Carlsson

Oktober       2010-10-26           Besökte vi Arkitekthögskolan.

November   2010-11-30           Anders Nordström på E & Y talade om skattefrågor.

Hantverkspriset,  nominerade

Pro Mask- Jörgen Wikström

Ana Plastik – Karolin Löfborg  ”Vinnare ”

Koskelas Ögonklinik – Timo Koskela

2011

Styrelsen

Margareta Olsson , Ordförande. Knut Nilsson, v.ordförande.   Alf G Nyberg, Greger Knutsson, Gunbritt Nyberg, Viktoria K Nilsson, Lennart Johansson, Kenneth Grahn.

 Medlemmar 

Medlemsantalet 2011 är ca 140  st  inklusive 11 st Hedersmedlemmar

Medlemsvård 

Under året har hållits 9 st Lunchmöten sista tisdagen i varje månad,  med nedanstående innehåll.

Lunchmöten / Medlemsmöten

Januari         Vi lyssnade på 2010 års vinnare av hantverkspriset Carolina Löfborg med företaget  Anaplastik.

Februari        Besök på SVT  med rundvandring Gunnar Hoferberg berättade.

Mars              Besök på IKSU SPA med rundvandring med Margaretha Lif.

April              Besök på Länsresidenset hos Chris Heister som berättade för oss.

 

Maj                Gardenparty på Kungsgatan 95 där Stefan Kinell spelade och sjöng samt ett föredrag av Madeleine Sundberg från ” Min stora dag”

September   Besök på Umåker med föredrag av Kristian Rågfeldt.

 

Oktober        Stig Karlsson visade runt på Kvarteret Flottaren på Teg, föredrag hölls av Bengt Nylen som driver företaget ” Total Byggkontroll AB.

November    Vår hantverksstipendiat Robert Forsgren med företaget ” Hotpaint Art” berättade om sin verksamhet och företaget.

December     Luciakaffe intogs på Nya Konditoriet där Erik Hedman berättade om verksamheten.

Hantverkspriset,  nominerade

Robert Forsgren Hotpaint Art” Vinnare ”

Carin Pallin, Hovslagare.

Erik o Kristina Johansson,  Hälje gård.

Övriga aktiviteter

Kortbytardagen hölls den 28 Okt på Plaza där  Torbjörn Hallin ” Doretea Mekaniska AB berättade en spännande företagarhistoria.

Hemsidan uppdaterades för att bli mer levande.

Umeågalan där vi är en av arrangörerna genomfördes och vi delade ut Hantverkspriset. ( Se ovan )

2012

Styrelsen

Margareta Olsson , Ordförande. Knut Nilsson, v.ordförande.   Alf G Nyberg, Greger  Knutsson, Gunbritt Nyberg, Viktoria K Nilsson, Lennart Johansson, Kenneth Grahn.

Medlemmar  

Medlemsantalet 2012 är ca 140  st  inklusive 14 st Hedersmedlemmar.

Medlemsvård

Under året har hållits 9 st Lunchmöten sista tisdagen i varje månad, med undantag för juli – Augusti, med nedanstående innehåll.

Lunchmöten / Medlemsmöten

Januari            Besök på Leija Accelerator, där vi fick info om verksamheten och de företag som hyr i lokalerna.

Februari          Vi besökte IKSU Sport på Campus, Föreläsare var  Angela Ekman Nätt som berättade om ESAMS verksamhet.

Mars                Årsmöte hölls i KUFUMs lokaler på Järnvägsallen. Maria H Andersson berättade om KFUMs verksamhet.

  

April                Besök os Danske Banks lokaler högst uppe i Thuleuset. Jan Nilsäter berättade om bankens verksamhet.

Maj                  Föreningen bjöd sina medlemmar på middag ute på Umåkers travbana, eftersom  föreningen i år fyller 165 år.

 

 

September     Vi besökte Umeå Airport där B-O Lindgren berättade om verksamheten och de framtidsplaner som förelåg för att öka antalet passagerare.

Oktober          Besök på IKSU:s nya lokaler vid Campus där Margareta Ericsson Liv visade oss runt och berättade om verksamheten.

November      Besök på Gamla Fängelset där  Håkan Björk berättade om företagsformen gemenskapsföretag.

December       Jullunchen firades med underhållning av Birgitta o Tomas Johansson . Hedersmedlemmarna fick en speciell medlemsnål och fick berätta om sina fd verksamheter.

    

Under året har Lunchmötena besökts av i genomsnitt 30 personer.

Övriga aktiviteter.

Hemsidan uppdaterades med våra aktiviteter.

Umeågalan där vi är en av arrangörerna genomfördes och vi delade ut Hantverkspriset, vinnare till Hantverksstipendiet blev

Johansson & Son Båtbyggeri AB.

2013

Styrelsen

Margareta Olsson , Ordförande. Knut Nilsson, v.ordförande.   Alf G Nyberg, Greger  Knutsson, Gunbritt Nyberg, Viktoria K Nilsson, Lennart Johansson, Kenneth Grahn.   Suppleant: Anniqa Bjersing.

 Medlemmar 

Medlemsantalet 2013 är ganska konstant ca 130  st  inklusive 14 st Hedersmedlemmar.

Medlemsvård 

Styrelsen har som målsättning att variera medlemsmöten genom att besöka olika verksamheter där även medlemmar får visa upp sina företag. Föreningen har också försökt att hitta aktuella ämnen  som intresserat medlemmarna. Under året har hållits    9 st Lunchmöten sista tisdagen i varje månad, med undantag för juli – Augusti, med nedanstående innehåll.

Lunchmöten / Medlemsmöten

Januari           Vi besökte Dragonskolans fantastiska teknikutbildning som sponsrats av Komatsu Forest.

Februari         Besöket hölls o Vardagsrummet på Rex där Almi Företagspartner berättade om dess verksamhet för företagen.

  

Mars              Årsmöte hölls på Rex där Jenny Berg berättade om Theobroma Tastings. Hon berättade om sin passion för Choklad och att hon kommer att starta en fabrik i Umeå, efter avsmakning slutade årsmötet..

   

April              Besök på Radio Västerbotten på Mariehem där Pia Diaz Bergner visade runt och berättade om radions verksamhet..

Maj                Våren avslutades med en färd med Räkbåten  ner till vår Pristagare från Umeå Galan, Br. Johansson & Son Båtbyggeri AB i Patholmsviken, Holmsund. .

  

Här fick vi bl.a beskåda Båten S-1 samt en berättelse om företaget. På hemvägen åts räkor mm

September     Iduns nya lokaler efter ombyggnaden förevisades för oss.

 

Oktober         På Vardagsrummet fick vi en föreläsning om marknadsföring av Anna Lundström på Punkt.PR. På vårt styrelsemöte avtackade fd. ordförande Knut Nilsson av ordförande Margareta Olsson.

 

November     Gunnar Holmgren på GH Snickeri AB förevisade sina nya lokaler och berättade om företaget.

 

December      Julmötet hölls hos Landshövding Magdalena Andersson på residenset där hon berättade om sig själv och om sitt uppdrag för Västerbotten.

 

Övriga aktiviteter.

Vinnare till vårt Hantverksstipendiaum blev  Bo Zolland  Design AB. Övriga nominerade var EpokAntik och ProAnt AB.

 

2014

Styrelsen

Margareta Olsson , Ordförande. Gunbritt Nyberg, V.ordf . Alf G Nyberg, Greger  Knutsson,  Anniqa Bjersing., Lennart Johansson,  Kenneth Grahn.   Suppleant: Henrik Vinroth.

Styrelsemöten

Styrelsen har hållit 10 st möten och årsmötet hölls den  25 mars.

Medlemmar 

Medlemsantalet 2014 är   ca 150  st  inklusive 16 st Hedersmedlemmar.

Lunchmöten / Medlemsmöten

Januari           Första  lunchmöte hölls hos Guitars the Museum där bröderna Åden  guidade oss runt och berättade bl.a om tillkomsten av Museet. Ca 50 besökare deltog i träffen.

  

Februari         Bo Zolland som blev vår Hantverksstipendiat 2013 berättade om sin verksamhet.. Ca 25 medlemmar deltog.

Mars              Det nyinvigna Stora Hotellet besöktes av oss och vi fick en rundvandring i de fantastiska lokalerna därefter intogs lunchen på Gotthards  Efter lunchen hölls vårt årsmöte i Hotellets Bibliotek. Ca 40 deltog.

April              Vi var ca 25 deltagare som besökte Brandts Handelsträdgård AB på Älvtået på Grubbe under ledning av Lena Brandt, som berättade om deras verksamhet och visade oss runt på anläggningen.

 

Maj                Rapunzel of Sweden blev denna månads företag som vi, ca 35 medlemmar besökte.Företaget har sina lokaler i Flottaren på Teg. Grundaren av företaget är Ida Backlund. Vi avslutade med lunch på Times Kitchen.

September     Vi besökte Guitars än en gång men nu informerade Jonas Svedin om vad man kan göra för oss företagare i form av konferens o arrangemang. Ca 35 personer deltog. Lunchen intogs på plats.

 

Oktober         Våra nominerade till Hantverkspriset fick presentera sig. Filmaren Henning Sandström, musikern Kicki Fagerlund och designern Florian Kynman. Alla inom kulturella näringar allt inför Kulturstadsåret 2014.Ca 40 besökare deltog på lunchmötet som hölls på Guitars.

 

November     Sliperiet på Konstnärligt Campus besöktes och vi fick insikt i vilken utrustning som finns och som man kan hyra. Ca 25 besökare.

December      Året avslutades med besök och rundvandring på Väven. Eif Mårtensson informerade de ca 40 deltagarna, därefter lunch på Gotthards krog.

Övriga aktiviteter.

Vinnare till Hantverkspriset blev Henning Milling,

Internationellt

I Mars hade vi   besök av 20 företagare i 2 dagar, besök gjordes hos Nisses Kondis, Dohi Sweden AB, Guitars samt Konstnärligt Campus.

 

2015

Styrelsen

Margareta Olsson , Ordförande. Alf G Nyberg, V.ordf . Greger  Knutsson,  Anniqa Bjersing., Lennart Johansson,  Kenneth Grahn.   Henrik Vinroth, Suppleant Gunilla Larsson.

Styrelsemöten

Styrelsen har hållit 11 st möten och årsmötet hölls den  31 mars.

Medlemmar 

Medlemsantalet 2015 är  ca 150  st  inklusive 16 st Hedersmedlemmar.

Lunchmöten / Medlemsmöten

Januari           Första  lunchmöte hölls hos Lars A Perssons Atelje där han visade sin akvarellteknik inför ca 30 medlemmar. Därefter intogs lunch.

  

Februari         Vi ca 30 personer samlades på Vävens P5 där vi fick information om Svenska Re som informerade om sin verksamhet på Kanarieöarna samt därefter bjöds på Lunch.

  

 

Mars              Besök hos Avtre Ab där Henrik Vinroth berättade om sin verksamhet. Därefter hölls årsmöte i hans lokaler och därefter lunch på Plectrum. Här avtackades även Margareta Olsson som ordförande, efterträds av Henrik Vinroth.

 

April      Vi var ca 25 deltagare som besökte  microbryggeriet U & M Beer AB där Hans Lerner berättade om sina visioner. Efter provsmakning avslutades med lunch på Guitars.

Maj        Ingen planerad trädgårdsfest på grund av vädret så vi flyttade till Guitars där Carina Fredriksson, känd från Kanal 5, presenterade sin Årets Storsäljare 2015 på Gekås tävling som hon vann. Ca 30 deltagare.

September     Vi besökte nyrenoverade Scharinska Villan och fick en guidad tur av antikvarie Bo Sundin på Länsstyrelsen. Lunch för ca 30  på Droskan.

Oktober         På Guitars presenterades våra 3 nominerade till vårt pris på UmeåGalan. Branths Handelsträdgård AB, HeLi Urverkstad HB samt Hårizont AB som fick berätta  för ca 25 deltagare om sina verksamheter därefter lunch på Guitars.

November     VK fick denna månads besök. Elin Olsson på affärsliv24.vk.se. berättade om tankarna bakom ide`n. Därefter rundvandring i lokalerna och tryckeriet med avslutande lunch på deras restaurang. Ca 25 deltagare.

  

December      Vi var ca 40 personer som intog en jultallrik på Äpplets nyrenoverade lokaler. Håkan Gustafsson berättade om lampor och värdet av ljus.

Övriga aktiviteter.

Umeågalan där vi är en av arrangörerna genomfördes och vi delade ut Hantverkspriset till Brandts Handelsträdgård.

2016

Styrelsen

Margareta Olsson , Ordförande. Alf G Nyberg, V.ordf . Greger  Knutsson,  Kenneth Grahn. Gunilla Larsson, Niclas Lundell , suppleant Frida Nilsson

Styrelsemöten

Styrelsen har hållit 9 st möten och årsmötet hölls den  29 mars.

Medlemmar

Medlemsantalet 2015 är  ca 140  st  inklusive 16 st Hedersmedlemmar.

Lunchmöten / Medlemsmöten

Januari           Första  lunchmöte hölls på Aschanska villan  hos Ekström Invest AB. Gunnar Ekström överlämnade den skulptur som suttit på gamla Hantverkshuset sedan 1947 vid föreningens 100 års jubileum.Skulpturen är tillverkad av konstnären David Wetling. Vi fick en visning av hela det nyrenoverade huset. Ca 35 medlemmar var med.

 

Februari         Vi besökte Avion Shopping som öppnade en vecka efter vårt besök. Mia Eskilsson visade oss runt. Vi 40 deltagare blev alla imponerade.

Mars              Årsmötet var förlagt till Ordersalen i Ryttmästaren på Umeå Kommun. Planeringschef Elin Pietroni berättade om kommunens framtidsplaner de närmaste 5-10 åren. Ca 30 medlemmar deltog i Årsmötet.

April              Ca 30 medlemmar imponerades av Porsche Centers många vackra bilar. Ägarna Simon Fredman o Johan Kriström visade runt o berättadee.

Maj                Så var det dags för en tur med Räkbåten ner till Holmsund där vi besökte Löbe Granit AB. Vi fick en rundvandring i fabriken samt möjlighet att köpa varor i Butiken. Ägarna Per o Anna Lönnberg  berättade för oss ca 30 medlemmar om sitt företag. På hemresan åt vi räkfrossa på båten.

   

September     Vi besökte  nyinvigda badhuset Navet, samt en visning av USM:s anläggningar vilket presenterades av verksamhetschefen Sofi Andersson. Efter rundvandringen intogs lunch på O´learys.

Oktober         På Ordenshuset i Umeå presenterades våra 3 nominerade till vårt pris på Umeå Galan.  Löbe Granit AB, Norrskydd AB samt Eljest, Bockarama Ab som fick berätta  för ca 35 deltagare om sina verksamheter därefter åts Paltlunch på Kakmonstret..

November     Nu besökte vi Advanced Itegration Technology AB. En mycket intressant rundvandring där Peter Berntsson och Ida Nordvall  berättade om företagets fantastiska produkter o utvecklng. Ca 25 deltagare.

December      Viavslutade året med besök på Engelska Skolan där rektor Robb Cayford berättade om skolan. Vi serverades lunch med sång och Luciatåg.. Ordförande tackade skolan och oss medlemmar för det gångna året.

 

Övriga aktiviteter.

Umeågalan där vi är en av arrangörerna genomfördes och vi delade ut Hantverkspriset. Vinnare blev Löbe Granit AB.

2017

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande: Margareta Ericsson Lif

Vice ordförande: Alf G Nyberg

Ledamöter: Gunilla Larson

Greger Knutsson

Niclas Lundell

Frida Nilsson

Kenneth Grahn

Anita Ahlberg

Under året har styrelsen hållit 9 protokollförda styrelsemöten och ett årsmöte den 28 mars 2017.

I juni hölls en terminsavslutning på Kvarken Fisk i Rovögern i samband med ett extra insatt styrelsemöte då frågan om nomineringar till Umeågalans Hantverkspris diskuterades.

Medlemmar

Föreningen hade vid 2017 års utgång 117 medlemmar, varav 15 hedersmedlemmar.

Medlemsmöten

Styrelsen har under året haft som målsättning att variera medlemsmötena genom att besöka olika verksamheter och även att låta föreningens medlemmar visa upp sina arbetsmiljöer och företag. Vi har också försökt ta upp aktuella frågor och andra händelser av intresse för företagare.

Antalet medlemsmöten under året har varit 9 stycken och de hålls så gott som alltid den sista tisdagen varje månad med undantag för sommarmånaderna juli-augusti.

Under 2017 har medlemsmötena haft följande innehåll:

Januari: januari månads Lunchmöte hos Glasmästeriet i Umeå besöktes av ca 30 medlemmar med gäster. Vi samlades på Hamrins vägen 2 B, öst på stan där ägaren Mathias Andersson berättade om företagets historia fram till idag. Idag är man störst i Umeå när det gäller bilglas och man har riktat in sig på att ge kunderna en fullgod service framför att öka omsättningen genom att inte inrikta sig på stora projekt utan ser till att man kan göra specialprodukter i glas. Han har för en tid sedan avlagt och klarat av att erhålla Mästarbrev i sitt yrke. Vi fick en demonstration av ett av momenten som ingick i mästarprovet. Han berättade också hur man i företaget motiverat sina medarbetare, de hade precis kommit hem från Las Vegas, en resa som varit en morot för medarbetarna. Efter studiebesöket intogs lunch på Restaurang Shanghai.

   

Februari: februari månads lunchmöte genomfördes hos fastighetsbolaget Lerstenen AB.

Vi träffades i Glashuset på Umestans företagspark och som många gånger förr så var vi ett 25 tal deltagare.

Denna gång fick vi höra om fastighetsbolaget Lerstenens framtidsplaner och vad de tror om Umeås utveckling och sin egen roll i Umeå. Emma Zackrisson, som är ansvarig för Lerstenens lokaluthyrning, höll i presentationen och hon visade oss Lerstenens senaste kontorshus som just nu är under inflyttning. Det är det nya hus med glasfasad som ligger på Umestan väl synligt från gamla E4:an.

Efter informationen tackade vi Emma för denna lunchträff och därefter gick vi till Restaurang Umestan för gemensam lunch.

Mars: Vi var ett 30-tal medlemmar som träffades på Scandic Plaza, mötet inleddes med att Peter Juneblad, näringslivschef berättade om vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en kommun skall vara en intressant plats för näringslivet samtidigt som den skall vara en intressant plats att bo i. Till allas glädje uppfyller Umeå dessa förutsättningar, även om det på vissa områden finns stora förbättringsmöjligheter. Enligt Peter Juneblad så finns det en politisk samstämmighet och vilja i Umeå att jobba vidare med dessa frågor.

Därefter hölls årsmötet. Här överlämnades ordförandeklubban till Margareta Ericsson Lif av Margareta Olsson som efter drygt 7 år lämnar styrelsen. Dessutom invaldes Anita Ahlberg som ny ledamot i styrelsen

 

April: Vid april månads lunchmöte besökte vi ett mycket intressant företag på Teg. Vi besökte TOONTRACK Music AB, ett företag som producerar ljud för musiker och musikproducenter m. fl. som hanterar ljud. Företagets VD Peter Knutsson tog emot oss och berättade på ett engagerat sätt om företaget och dess historia från slutet av 1990 talet fram till idag.

 

Företaget har hela världen som sin marknad, med ca 35 medarbetare som befinner sig i Umeå, London, Chicago, Los Angeles m.fl. Man spelar in ljud i verkligheten, inget digitalt konstgjort ljud. Deras huvudprodukt är ett program som heter EZDRUMMER 2 sedan tillverkar man insticksprogram till denna huvudprodukt.

 

Man säljer via nätet över hela världen. Programmet och insticksprogrammen är billiga så alla har råd att köpa det. Trots detta är största kund potentialen ungdomar som hämtar hem det gratis på fildelningsprogram. Deras inspelningar används idag av nästan alla kända artister. Man gör inspelningarna av ljud i de bästa studiorna i hela värden, bl.a. Dire Straits studio i USA. Man har erhållit många utnämningar inom musikvärlden men i Umeå är man idag lite av ett doldisföretag med god lönsamhet trots att man är världsberömda.

Därefter avslutades besöket med en rundvandring i deras lokaler på Verkstadsgatan

Lunchmötet avslutades med lunch på O´Learys på Ishallen.

Maj: Terminens sista lunchmöte gjordes på Swoosh i Umeå

Anders Svensson och Rikard Vikström berättade för ett 20 tal medlemmar om bolagets verksamhet.

Bl.a. arbetar man med allt från slamsugning, rensa avlopp, relining och sanering. Bolaget som har sitt huvudkontor i Umeå har ett 80 tal anställda.

Intressant och lite skrämmande information var att avloppssystemen i landet behöver snarast rustas upp till en initialkostnad av 10 tals miljarder kronor.

Efter besöket åt vi gemensam lunch på Times Kitchen.

September: september månads Lunchmöte hölls ute på ” Boulevard 38 ” Bölevägen 38 hos Pop o Rock 102,3 mHz. Där möttes vi av ägaren Robert Jakobsson som visade oss runt och berättade sin historia som företagare. Vi träffade också hans sälj och marknadsansvariga Chatrine Sandström. Det var ett mycket uppskattat lunchmöte som gick i musikens tecken. Därefter åkte vi till Scandic Syd för lunch.

   

Under lunchen så presenterade sig en av våra nominerade till Hantverkspriset 2017 sig, det var Gunnar Asplund med Kvarkenfisk AB som berättade om sitt företag. Lunchmötet samlade totalt ca 40 deltagare.

Oktober: Lunchmötet hölls på Nolia där vi fick lyssna till 2 av våra nominerade till Hantverksstipendiet.

Först ut var Leif Jakobsson med företaget Guitar Works som berättade om sin resa som företagare.

Leif berättade för oss hur han efter studier började på en utbildningsplats hos Holmströms Industriverkstad. Därefter, år 1996, startade han ett eget företag där han reparerade gitarrer i en lokal i Bågenhuset. Därefter utbildade han sig på Universitetet till Slöjdlärare med designinriktning. Under 2006 kontaktades han av ett Skellefteåföretag som önskade att han skulle utveckla en hopfällbar gitarr vilket resulterade i investering i maskiner mm och tillverkning under några år.

År 2009 tog ”Hagstöm Guitars” kontakt och önskade att han skulle åka jorden runt och titta på gitarrtillverkning för att utveckla Hagströms produkter. Leif ritade prototyper och de blev hans största kund fram till 2014 och finns fortfarande kvar som kund. Nu finns ytterligare en kund som heter ”Strandbers Gitarrer” och dessutom produceras även gitarrer under eget namn ”Jakobsson Guitars”.

Därefter var det dags för vår andra nominerade Mathias Andersson med företaget Glasmästeriet i Umeå AB.

Mattias började med att berätta om företagets historia som startade för mer än 100 år sedan då hans farfar började som glasmästarlärling. År 1959 startade Mattias pappa ”Antes Glasmästeri” och år 2004 och när det såldes så startade Mattias sitt egna företag ”Glasmästeriet i Umeå AB”.

Numera är man ett komplett glasmästeri. Företaget är störst i Umeå på bilglas och ensamma om att inneha gesällbrev i glasmästeriyrket. Man arbetar alltmer med glas till stora fasader och för att nå ut utanför den lokala marknaden så samarbetar han med t.ex. FASTEK AB som agerar över hela Sverige.

Därefter gick alla och åt Lunch på Kummin som låg vägg i vägg.

November: Lunchmötet i november hölls hos Sweden Guitar Works som var en av våra nominerade till Hantverksstipendiet.

Vi var ca 30 personer som samlades i deras lokaler på Östteg och mottogs av Leif Jakobsson.

Vi fick en genomgång av hur man bygger en Elgitarr från planka till fullt färdigt musikinstrument.

 

Vi fick också se ett stort antal olika modeller med speciella designer som anpassats till musikerns speciella önskemål. Leif berättade hur hans företag gått från att varit ett företag som ägnade sig åt reparationer till att idag vara en ” Minifabrik ” där man använder högteknologi och NC styrda maskiner till hjälp.

Produktionen går oftast till företag som sedan säljer till kund, men man säljer naturligtvis också till direkta kunder. Gitarrerna har normalt ett pris i försäljningsledet på ca 30 – 50 tkr.

Naturligtvis kan man få sin gitarr renoverad hos Sweden Guitar Works även idag .

Efter att vi fått denna intressanta genomgång av hur man bygger en exklusiv gitarr så var det dags att bege sig till Times Kitchen för lunch.

December: Årets sista lunchmöte hölls den 12 december hos Blixt Sport Fiske & Fritid AB och samlade ca 15 medlemmar.

 

Olof Rönnqvist berättade om företagets historia från Blixt Einars tid fram till idag. Olof berättade också om Fiskeskolan som anordnas varje sommar där barn får möjlighet att lära sig hur man fiskar. Denna aktivitet är man ensam om i Sverige.

I källaren fanns ett enormt lager av kläder för friluftsliv där satt även en slipare som slipar borrstålen till isborrar. Olof avslutar med att visa oss delar av sitt spännande fiskemuseum, med rullar och spön och antika saker. Därefter åt vi lunch på Restaurang Shanghai på Storgatan 113.

Hemsidan

Föreningens hemsida www.hantverksforeningen.se fick ett nytt utseende under våren 2017.

I maj lanserades den nya hemsidan som utvecklats tillsammans med Base Media. Greger Knutsson är webadministratör för den nya hemsidan. Här läggs aktuell information ut samt rapporter från genomförda medlemsmöten mm.

170-årsjubileum

Hantverksföreningens 170-årsjubileum genomfördes den 21 september på Elite Hotel Mimer i Umeå.

Ett 80-tal medlemmar deltog och vi fick en mycket trevlig kväll med god mat, underhållning, tävlingar och trevlig gemenskap.

Orkester ”Slabang” stod för underhållningen under kvällen och vi fick även besök av ”Hantverkarn” som visade att ”Umeå vill mer” och gav tips.

” Hantverkarn ” i närbild

Valberedningens representant Knut Nilsson höll tal.

 

Jubileet gästades också av vår landshövding Magdalena Andersson. Här på bild tillsammans med Birger Johansson.

Umeågalan

Umeå Fabriks och Hantverksförening är en av arrangörerna av Umeågalan. Föreningen representeras i arrangörsgruppen av ordförande. Föreningen är också utdelare av ett årligt pris på galan: ”Årets hantverksstipendiat”. Stipendiet delas ut till en person som är verksam som egen företagare och varit verksam i minst tre år. Har ordnad ekonomi och utmärkt sig genom yrkesskicklighet eller innovation, för hantverkstraditionen vidare och är verksam inom Umeå Kommun.

År 2017 var våra tre kandidater representerade vid galan den 9 november:

– Sweden Guitarworks

– Kvarkenfisk AB

– Glasmästeriet i Umeå AB

Vinnaren blev Glasmästeriet i Umeå AB med motiveringen:

”Årets Hantverksstipendiat har en stark drivkraft i sitt företagande och ett genuint hantverkskunnande på hög nivå. Att föra kunskapen och traditionen vidare har spelat stor roll. Årets vinnare gör så att vi alla kan se bra ut…”

 

Avslutningsvis vill styrelsen tacka för allas engagemang och trevliga möten oss medlemmar emellan.

Föreningen fyller en viktig funktion och den trevliga och öppna stämningen på våra möten göra att vi hämtar energi och kraft och nyttiga erfarenheter till våra företag.

Vi ser fram emot 2018 års aktiviteter och hoppas att ni medlemmar ska finna det intressant och trevligt att delta på föreningens möten.

2018

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande:                                 Margareta Ericsson Lif

Vice ordförande:                        Alf G Nyberg

Ledamöter:

Gunilla Larson

Greger Knutsson

Per Lönnberg

Frida Nilsson

Kenneth Grahn

Anita Ahlberg

Under året har styrelsen hållit 11 protokollförda styrelsemöten och ett årsmöte den 27 mars 2018.

Styrelsen har även genomfört en planeringskonferens under oktober månad 2018.

Under 2018 har vi uppdaterat vår lilla presentations broschyr som vi lämnar ut till gäster och andra intresserade potentiella nya medlemmar.

Medlemmar

Föreningen hade vid 2018 års utgång 96 medlemmar, varav 13 hedersmedlemmar.

Medlemsmöten och andra händelser under året

Styrelsen har under året haft som målsättning att variera medlemsmötena genom att besöka olika verksamheter och även att låta föreningens medlemmar visa upp sina arbetsmiljöer och företag. Vi har också försökt ta upp aktuella frågor och andra händelser av intresse för företagare.

Antalet medlemsmöten under året har varit 9 stycken och de hålls så gott som alltid den sista tisdagen varje månad med undantag för sommarmånaderna juni-augusti.

Nedan följer en redogörelse för medlemsmöten och annat som hänt under 2018:

Januari:            På årets första dag drabbades ett våra medlemsföretag, Sävar Snickeri av en brand.

Lunchmötet i januari hölls ute på Teg hos Opus Bilprovning. Här fick vi information av Martin Sjöström, Opus bilprovning, om bl.a. avregleringen av besiktningsmonopolet och de nya besiktningsreglerna som kommer att gälla framöver. Martin fick också svara på många frågor runt bilar och besiktning och redogöra för när man måste besiktiga framöver för att undvika körförbud. På mötet deltog ca 20 medlemmar. Efter företagsträffen intogs lunch på Times Kitchen.

 

Februari:       februari månads lunchmöte hölls den 27 februari hos 4sign ute på Västerslätt. Vi var ca 20 personer som besökte det trevliga företaget som har som slogan: ” Skyltar som ger avtryck”. Vi fick göra en rundvandring och information av ägarna och ledning. Företaget har följande huvudprodukter: Ljusskyltar, profilkläder, bildekorer, mässprodukter samt banderoller. ”Skylten visar dig i rätt riktning. Den synliggör också ditt varumärke och får dig att sticka ut ur mängden”.
Skyltar finns i ett oändligt antal former och material. 4Sign erbjuder alla typer av skyltar. Efter studiebesöket åkte vi över på Kummin för att äta lunch.

 

Mars:                Vid mars månads lunchmöte den 27/3 avhandlades föreningens Årsmöte som samlade ca 25 medlemmar. Som inledning fick vi lyssna till Benny Karlsson, idag känd som krönikör i Bil & Bostad. Han berättade om sin resa från Ö-Vik fram till i dag. Han berättade om sitt första möte med Hantverksföreningen som var i samband med Monomed VM på älven. Föredraget uppskattades mycket.

 

Sedan var det dags för årsmötet som gicks igenom enl. stadgarna. Mötesordförande var Patric Birgersson. Avgående styrelseledamot var Niclas Lundell och Per Lönnberg, Löbegranit valdes in i hans ställe. I övrigt är styrelsens sammansättning oförändrad.

Årsmötet avslutades därefter med Lunch på V&R.

Hantverksnappet

Den 24 mars genomförde vi för första gången en pimpeltävling ute i Österfjärden som vi benämnt ”Hantverksnappet”. Dit inbjöds alla medlemmar tillsammans med familj för att umgås, fiska och grilla hamburgare. Sören från Blixtsport kom och lämnade goda råd innan alla traskade eller kördes ut med skoter på isen. Arrangemanget blev mycket lyckat och blir nog en stående vårvinter aktivitet.

April:                I april gjorde vi ett mycket intressant studiebesök hölls hos Länsförsäkringar i Umeå.

Det var drygt 25 deltagare som besökte Länsförsäkringars nya hus i centrala Umeå och lyssnade på Rikard Jacobsson, chef för företagsmarknad, som hälsade oss välkomna.  Han visade oss runt i det nya fina huset och berättade om att huset är byggt för lång hållbarhet såväl ur arbetsmässig synvinkel som ur materialsynpunkt. Han berättade också att det gamla huset är under renovering för nya hyresgäster.

Efter visningen åt vi en god lunch på Harriets.

 

Maj:                   Terminens sista lunchmöte ägde rum vid Hilding Holmqvists nya hotell i centrala Umeå. Vi var ca 35 deltagare som fick en exklusiv visning av Hilding själv. Det bjöds på förtäring och därefter presenterade Hilding sitt nya hotell och koncept samt att han berättade om sitt företagarliv som började med jobbet som försäljare av bland annat dammsugare till att idag vara en riktigt hotellkung här i Norrland. Rundvandring i hotellets översta våning, med hjälp av bygghissen, gjorde besöket extra spännande.

Lunchen intogs på Scandic Plaza.

   

September:  september månads lunchmöte ägde rum på IKSU Sport på Campusområdet i Umeå. Ca 20 medlemmar slöt upp och visades runt av Margareta Ericsson Lif, IKSU:s VD tillika ordförande i vår förening. Anläggningen är Europas största träningsanläggning med sina 25 000 kvm. Det senaste tillskottet är Nordens modernaste klätterhall som vi fick kika på genom glasrutor eftersom det fortfarande var en byggarbetsplats.

Lunchen intogs på Hansson & Hammar i samma byggnad.

 

 

 

Oktober:        I oktober är det i vanlig ordning dags att presentera våra nominerade företag till ”Årets hantverksstipendiat 2018”. Vi träffades på Scandic Syd i Umeå dit ett 30-tal medlemmar hade mött upp för att lyssna till våra nominerade.

Fredrik Dahlgren, 4Sign, var först ut och berättade om hur företaget utvecklats, bl.a. via förvärv genom åren, från 1989 fram till idag.

   

Därefter fick vi information om företaget Familjen Hansen Charkuteri och Brännlands Wärdshus

 

Michael och Kristina Hansen som driver verksamheten på Brännlands Wärdshus sedan 2009 var tyvärr på resande fot och kunde inte närvara men Pelle som arbetar på Wärdshuset berättade om dess historia och verksamheten som drivs där. Robert berättade sedan om Charkuteriet som är beläget i Stöcksjö samt om den butik som man driver i Saga gallerian där man säljer charkprodukterna.

Så var det dags för Umeå Dentallaboratorium AB vårt tredje nominerade företag, som för dagen presenterades av Patrik Johnsson, en av de tre delägarna.

Företaget har utvecklats mycket från tiden när man manuellt snickrade till tänder, till dagens digitala produktionsapparater och tekniker. Företaget ligger i framkant i världen när det gäller utveckling och har idag ett etablerat samarbete med Umeå Universitet och dess tandläkarutbildning.

Efter att våra nominerade redogjort för sina företag så var det dags lunch där Hantverksföreningen bjöd alla på dessert.

 

 

November:   Ett 25 tal deltagare deltog i november månads lunchmöte på Brännlands Wärdshus, där vinnarna av Årets hantverksstipendium, Michael och Kristina Hansen, presenterade sin verksamhet och fick motta diplom från Hantverksföreningen. Därefter intogs en utmärkt lunch med charkuteriets egna produkter.

 

December:    Umeå Fabriks och Hantverksförening höll årets sista lunchmöte hos Kalle och Sara Hardell och deras personal. Artby är ett skandinaviskt konsthus och oberoende konstvarumärke. Deras ambition är att visa och sälja högkvalitativa konstverk av nya konstnärer och framtida ikoner. Man samarbetar med noggrant utvalda konstnärer från Skandinavien och representerar nykomlingarna, uppstickarna och utmanarna på den etablerade marknaden. Vi kan varmt rekommendera ett besök till detta nytänkande och moderna företag. Lunchen intogs på Rex.

 

Politisk debatt

Under hösten 2018 fördes ivrigt en politisk debatt då Umeå Kommun, Individ- och familjenämnden

lade ett förslag om att LOV (Lagen om Valfrihet) i hemtjänsten skulle ersättas med lagen om offentlig

upphandling (LOU). Ett liknande förslag lades i Äldrenämnden.

Här tog vi i Umeå Fabriks- och Hantverksförening tydligt avstånd mot den politik som vi ansåg slå hårt

mot mindre lokala företagare. Förslaget riskerade att kraftigt reducera möjligheten för de lokala

företagen att fortsätta verka på Umeå-marknaden. Insändare till lokala media skrevs och vi visade

även vårt missnöje via sociala media. (Lyckligtvis gick så småningom beslutet inte igenom vid

nämndens möte i januari 2019).

Hemsidan

Föreningens hemsida www.hantverksforeningen.se fungerar väl.

Greger Knutsson är webadministratör för hemsidan. Här läggs aktuell information ut samt rapporter från genomförda medlemsmöten mm.

Umeågalan

Umeå Fabriks och Hantverksförening är en av arrangörerna av Umeågalan. Föreningen representeras i arrangörsgruppen av ordförande. Föreningen är också utdelare av ett årligt pris på galan: ”Årets hantverksstipendiat”. Stipendiet delas ut till en person som är verksam som egen företagare och varit verksam i minst tre år. Har ordnad ekonomi och utmärkt sig genom yrkesskicklighet eller innovation, för hantverkstraditionen vidare och är verksam inom Umeå Kommun.

År 2018 var våra tre kandidater representerade vid galan den 8 november:

  • Umeå Dentallaboratorium AB
  • Familjen Hansen Charkuterier och Brännlands Wärdshus
  • 4Sign Umeå AB

Vinnaren blev Familjen Hansen Charkuterier och Brännlands Wärdshus, Michael och Kristina Hansen med motiveringen:

”Årets vinnare av hantverksstipendiet har ett stort kunnande och brinnande intresse för sin verksamhet.

Med kärlek, respekt och genuint hantverkskunnande förvandlar vinnaren lokala produkter till njutbara upplevelser för oss alla.

Deras glöd märks framförallt i närområdet, men har också en plats i Världs-alltet”.

 

 

Till toppen