Nominerade 2016

Eljest, Bobackarama AB, Ida Hillebjörk

Ida har drivit sin verksamhet i ca 10 år i en rad olika skepnader såsom Pop shop, design av t-shirts, design av klänningar mm och nu en designbutik i centrala Umeå. Dessutom arbetar hon med utsmyckningar, just nu aktuell med en utsmyckning till Hjältarnas Hus. Ida är en sann företrädare för konsthantverket, både i egen regi och genom att marknadsföra andra tillverkares produkter. Detta märks främst genom det urval hon gör. Hon väljer gärna det som sticker ut.

Kontaktperson: Ida Hillebjörk, Eljest, 070-3292808,  kontakt@eljest.com   www.eljestshop.com

Vår motivering:

Hon har utmärkt sig genom att hålla hög kvalitet på egna och andras produkter och genom att välja sådant som är ”nalta eljest”. Hon är en riktig idespruta!

—————————————————————————————————————————

Löbe Granit AB, Anna Lönnberg Brännström och Per Lönnberg

Verksamheten har under alla år bestått av traditionellt stenhuggeri med huvudsaklig inriktning mot tillverkning av gravstenar. I samband med generationsskifte nummer fyra har en medveten förändring av verksamheten skett och produktsortimentet utökats och numera består en stor del av tillverkning av olika typer av inredningssten, såsom köksbänkar, bord, brickor, bänkar, utekök mm. Ett lysande exempel på där gammalt möter nytt!

Kontaktperson: Anna Lönnberg Brännström, Löbe Granit AB, 090-58590,   anna@lobegranit.se

www.lobegranit.se

Vår motivering:

Traditionellt hantverksföretag med stor specialistkunskap som utvecklat sitt produktsortiment och hittat nya marknader.

—————————————————————————————————————————–

Norrskydd, Malin Höök och Martin Järbur

Bolaget har länge varit verksamt inom lås- och säkerhetsbranschen, en bransch som genomgått stora förändringar de senaste åren. Bolaget har föredömligt anpassat sig till dessa förändringar och utökat sitt verksamhetsområde, både geografiskt och produktmässigt. Bolagets viktigaste arbetsområde är att skapa pålitliga och smarta säkerhetslösningar för fastighetsägare, mindre och större företag, myndigheter, banker m.m. Bolaget har haft en mycket gynnsam utveckling vad gäller omsättning, antal anställda och årsvinst och bolaget siktar medvetet framåt genom att ytterligare utveckla produktsortiment/tjänster och etableringsorter.

Kontakperson: Malin Höök, AB Norrskydd, 0770-221065,    malin.hook@norrskydd.se

www.norrskydd.se

Vår motivering:

En pålitlig och smart entreprenör som medvetet arbetar med utveckling av säkerhetslösningar både vad gäller utbud och geografiskt placering.

Utdelare av Hantverkspriset på Umeågalan:  Umeå Fabriks & Hantverksförening.

Umeå Fabriks & Hantverksförening som är en lokal företagarförening vill främja samarbete mellan företagare, påverka myndigheter i näringslivsfrågor och verka för Umeås utveckling. Priset Årets hantverksstipendiat delas ut till en hantverkare i vid mening som drivit egen verksamhet i minst 3 år och som utmärkt sig genom sin yrkesskicklighet eller innovationsförmåga.