Vinnare 2014

Varje år delar Umeå Fabriks- & Hantverksförening ut ett Hantverksstipendium på 10.000 kr. Stipendiet delas ut till den företagare eller annan person som genom sin utbildning och verksamhet har fört hantverkstraditionen vidare.

2014 års Hantverksstipendium delades ut i samband med Umeå Galan till Henning Sandström, Milling Production AB.

Henning är filmare som har utvecklat sitt hantverk ytterligare genom att använda en liten radiostyrd helikopter där han fäst en kamera och som möjliggör att han kan fånga känslan av rörelse på ett unikt sätt och därför anlitas han av kunder över hela världen.

Notera att Umeå Fabriks- och Hantverksförening har haft en mycket jämn fördelning mellan män och kvinnor som mottagare av Hantverksstipendiet.

Motiverigen lyder:

Vinnaren har visat förmåga att se nytt och från ovan. Han har därigenom utnyttjat den moderna teknikens utveckling och skapat helt nya arbetsmetoder. På så sätt har han tillfört ny kunskap till ett yrke med gamla traditioner.

Tidigare pristagare:

2013 Bo Zolland, Zolland Design AB
2012 Christer och Bengt Johansson – Johansson & Son Båtbyggeri AB
2011 Robert Forsgren – Hot Paint Art
2010 Karolin Löfborg – Anaplastik
2009 Elin Berge – fotograf
2008 Niclas Berglund – Violinmakare
2007 Nils-Erik Olofsson – Nisses Conditori
2006 Lena Jonsson – Kroknålen
2005 Linda Bergkvist – Furiae
2004 Robert Jacobsson – Radio Umeå
2003 Anna-Carin Öhgren & Ulf Sankala – Glödheta