Vinnare 2010

Hantverksstipendiet 2010

Varje år delar Umeå Fabriks- & Hantverksförening ut ett Hantverksstipendium på 10.000 kr. Stipendiet delas ut till den företagare eller annan person som genom sin utbildning och verksamhet har fört hantverkstraditionen vidare.

2010 års Hantverksstipendium gick till Karolin Löfborg – Anaplastik

Karolin Löfborg är en av delägarna i företaget Anaplastik AB.

Bolaget startade sin verksamhet år 2000 och är specialiserat på tillverkning av specialanpassade proteser. Idag arbetar man med kunder över hela landet och har etablerat sig på en mycket nischad marknad.

Proteser är en viktig produkt som får stor mänsklig betydelse för den som nyttjar den. Tillverkningen sker därför till stor del hantverksmässigt.

Att tillverka mänskliga proteser, för bland annat ansikte och händer, med bra resultat kräver stor yrkesskicklighet  och känsla för form och färg.

Karolin Löfborg har båda dessa egenskaper och är en utvecklat skicklig yrkesman.

Vår motivering: ”Här finner man en ovanlig kombination av en mycket nischad verksamhet med extremt stor nytta för kunden, med en utvecklad yrkesskicklighet som kräver stort kunnande i hantverk och material men som också kräver en stark känsla för form och färg.”

Utmärkelsen har även uppmärksammats av Umeå Universitet: