Verksamhetsberättelse för 2017

Historik

Umeå Fabriks- och hantverksförening bildades den 29 maj 1847 i samband med att Fabriks- och hantverksordningen genomfördes på uppdrag av Oscar I. Den då införda ordningen ersatte den tidigare skråordningen från 1720 som innehöll en mängd föråldrade bestämmelser och därigenom ansåg hämma utvecklingen av näringslivet. Numera har de flesta Fabriks- och hantverksföreningar upphört och gått upp i Företagarna men i Umeå valde man att fortsätta sin verksamhet på det lokala planet.

Verksamhet

Föreningen är en självständig, politisk obunden och lokal intresseorganisation för företag inom industri, tjänst och hantverk och som bedriver sin verksamhet inom Umeå Kommun. Syftet med föreningens verksamhet är att utveckla och stimulera näringslivet och medlemsföretagen. Detta sker bl. a genom föreningens lunchmöten, kontakter med Umeå Kommuns näringslivskontor och Umeå Universitet samt medverkan i nätverksträffar, seminarier och andra näringslivsarrangemang.

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande: Margareta Ericsson Lif

Vice ordförande: Alf G Nyberg

Ledamöter: Gunilla Larson

Greger Knutsson

Niclas Lundell

Frida Nilsson

Kenneth Grahn

Anita Ahlberg

Under året har styrelsen hållit 9 protokollförda styrelsemöten och ett årsmöte den 28 mars 2017.

I juni hölls en terminsavslutning på Kvarken Fisk i Rovögern i samband med ett extra insatt styrelsemöte då frågan om nomineringar till Umeågalans Hantverkspris diskuterades.

Medlemmar

Föreningen hade vid 2017 års utgång 117 medlemmar, varav 15 hedersmedlemmar.

Medlemsmöten

Styrelsen har under året haft som målsättning att variera medlemsmötena genom att besöka olika verksamheter och även att låta föreningens medlemmar visa upp sina arbetsmiljöer och företag. Vi har också försökt ta upp aktuella frågor och andra händelser av intresse för företagare.

Antalet medlemsmöten under året har varit 9 stycken och de hålls så gott som alltid den sista tisdagen varje månad med undantag för sommarmånaderna juli-augusti.

Under 2017 har medlemsmötena haft följande innehåll:

Januari: januari månads Lunchmöte hos Glasmästeriet i Umeå besöktes av ca 30 medlemmar med gäster. Vi samlades på Hamrins vägen 2 B, öst på stan där ägaren Mathias Andersson berättade om företagets historia fram till idag. Idag är man störst i Umeå när det gäller bilglas och man har riktat in sig på att ge kunderna en fullgod service framför att öka omsättningen genom att inte inrikta sig på stora projekt utan ser till att man kan göra specialprodukter i glas. Han har för en tid sedan avlagt och klarat av att erhålla Mästarbrev i sitt yrke. Vi fick en demonstration av ett av momenten som ingick i mästarprovet. Han berättade också hur man i företaget motiverat sina medarbetare, de hade precis kommit hem från Las Vegas, en resa som varit en morot för medarbetarna. Efter studiebesöket intogs lunch på Restaurang Shanghai.

Februari: februari månads lunchmöte genomfördes hos fastighetsbolaget Lerstenen AB.

Vi träffades i Glashuset på Umestans företagspark och som många gånger förr så var vi ett 25 tal deltagare.

Denna gång fick vi höra om fastighetsbolaget Lerstenens framtidsplaner och vad de tror om Umeås utveckling och sin egen roll i Umeå. Emma Zackrisson, som är ansvarig för Lerstenens lokaluthyrning, höll i presentationen och hon visade oss Lerstenens senaste kontorshus som just nu är under inflyttning. Det är det nya hus med glasfasad som ligger på Umestan väl synligt från gamla E4:an.

Efter informationen tackade vi Emma för denna lunchträff och därefter gick vi till Restaurang Umestan för gemensam lunch.

Mars: Vi var ett 30-tal medlemmar som träffades på Scandic Plaza, mötet inleddes med att Peter Juneblad, näringslivschef berättade om vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en kommun skall vara en intressant plats för näringslivet samtidigt som den skall vara en intressant plats att bo i. Till allas glädje uppfyller Umeå dessa förutsättningar, även om det på vissa områden finns stora förbättringsmöjligheter. Enligt Peter Juneblad så finns det en politisk samstämmighet och vilja i Umeå att jobba vidare med dessa frågor.

Därefter hölls årsmötet. Här överlämnades ordförandeklubban till Margareta Ericsson Lif av Margareta Olsson som efter drygt 7 år lämnar styrelsen. Dessutom invaldes Anita Ahlberg som ny ledamot i styrelsen

April: Vid april månads lunchmöte besökte vi ett mycket intressant företag på Teg. Vi besökte TOONTRACK Music AB, ett företag som producerar ljud för musiker och musikproducenter m. fl. som hanterar ljud. Företagets VD Peter Knutsson tog emot oss och berättade på ett engagerat sätt om företaget och dess historia från slutet av 1990 talet fram till idag.

Företaget har hela världen som sin marknad, med ca 35 medarbetare som befinner sig i Umeå, London, Chicago, Los Angeles m.fl. Man spelar in ljud i verkligheten, inget digitalt konstgjort ljud. Deras huvudprodukt är ett program som heter EZDRUMMER 2 sedan tillverkar man insticksprogram till denna huvudprodukt.

Man säljer via nätet över hela världen. Programmet och insticksprogrammen är billiga så alla har råd att köpa det. Trots detta är största kund potentialen ungdomar som hämtar hem det gratis på fildelningsprogram. Deras inspelningar används idag av nästan alla kända artister. Man gör inspelningarna av ljud i de bästa studiorna i hela värden, bl.a. Dire Straits studio i USA. Man har erhållit många utnämningar inom musikvärlden men i Umeå är man idag lite av ett doldisföretag med god lönsamhet trots att man är världsberömda.

Därefter avslutades besöket med en rundvandring i deras lokaler på Verkstadsgatan

Lunchmötet avslutades med lunch på O´Learys på Ishallen.

Maj: Terminens sista lunchmöte gjordes på Swoosh i Umeå

Anders Svensson och Rikard Vikström berättade för ett 20 tal medlemmar om bolagets verksamhet.

Bl.a. arbetar man med allt från slamsugning, rensa avlopp, relining och sanering. Bolaget som har sitt huvudkontor i Umeå har ett 80 tal anställda.

Intressant och lite skrämmande information var att avloppssystemen i landet behöver snarast rustas upp till en initialkostnad av 10 tals miljarder kronor.

Efter besöket åt vi gemensam lunch på Times Kitchen.

September: september månads Lunchmöte hölls ute på ” Boulevard 38 ” Bölevägen 38 hos Pop o Rock 102,3 mHz. Där möttes vi av ägaren Robert Jakobsson som visade oss runt och berättade sin historia som företagare. Vi träffade också hans sälj och marknadsansvariga Chatrine Sandström. Det var ett mycket uppskattat lunchmöte som gick i musikens tecken. Därefter åkte vi till Scandic Syd för lunch.

Under lunchen så presenterade sig en av våra nominerade till Hantverkspriset 2017 sig, det var Gunnar Asplund med Kvarkenfisk AB som berättade om sitt företag. Lunchmötet samlade totalt ca 40 deltagare.

Oktober: Lunchmötet hölls på Nolia där vi fick lyssna till 2 av våra nominerade till Hantverksstipendiet.

Först ut var Leif Jakobsson med företaget Guitar Works som berättade om sin resa som företagare.

Leif berättade för oss hur han efter studier började på en utbildningsplats hos Holmströms Industriverkstad. Därefter, år 1996, startade han ett eget företag där han reparerade gitarrer i en lokal i Bågenhuset. Därefter utbildade han sig på Universitetet till Slöjdlärare med designinriktning. Under 2006 kontaktades han av ett Skellefteåföretag som önskade att han skulle utveckla en hopfällbar gitarr vilket resulterade i investering i maskiner mm och tillverkning under några år.

År 2009 tog ”Hagstöm Guitars” kontakt och önskade att han skulle åka jorden runt och titta på gitarrtillverkning för att utveckla Hagströms produkter. Leif ritade prototyper och de blev hans största kund fram till 2014 och finns fortfarande kvar som kund. Nu finns ytterligare en kund som heter ”Strandbers Gitarrer” och dessutom produceras även gitarrer under eget namn ”Jakobsson Guitars”.

Därefter var det dags för vår andra nominerade Mathias Andersson med företaget Glasmästeriet i Umeå AB.

Mattias började med att berätta om företagets historia som startade för mer än 100 år sedan då hans farfar började som glasmästarlärling. År 1959 startade Mattias pappa ”Antes Glasmästeri” och år 2004 och när det såldes så startade Mattias sitt egna företag ”Glasmästeriet i Umeå AB”.

Numera är man ett komplett glasmästeri. Företaget är störst i Umeå på bilglas och ensamma om att inneha gesällbrev i glasmästeriyrket. Man arbetar alltmer med glas till stora fasader och för att nå ut utanför den lokala marknaden så samarbetar han med t.ex. FASTEK AB som agerar över hela Sverige.

Därefter gick alla och åt Lunch på Kummin som låg vägg i vägg.

November: Lunchmötet i november hölls hos Sweden Guitar Works som var en av våra nominerade till Hantverksstipendiet.

Vi var ca 30 personer som samlades i deras lokaler på Östteg och mottogs av Leif Jakobsson.

Vi fick en genomgång av hur man bygger en Elgitarr från planka till fullt färdigt musikinstrument.

Vi fick också se ett stort antal olika modeller med speciella designer som anpassats till musikerns speciella önskemål. Leif berättade hur hans företag gått från att varit ett företag som ägnade sig åt reparationer till att idag vara en ” Minifabrik ” där man använder högteknologi och NC styrda maskiner till hjälp.

Produktionen går oftast till företag som sedan säljer till kund, men man säljer naturligtvis också till direkta kunder. Gitarrerna har normalt ett pris i försäljningsledet på ca 30 – 50 tkr.

Naturligtvis kan man få sin gitarr renoverad hos Sweden Guitar Works även idag .

Efter att vi fått denna intressanta genomgång av hur man bygger en exklusiv gitarr så var det dags att bege sig till Times Kitchen för lunch.

December: Årets sista lunchmöte hölls den 12 december hos Blixt Sport Fiske & Fritid AB och samlade ca 15 medlemmar.

Olof Rönnqvist berättade om företagets historia från Blixt Einars tid fram till idag. Olof berättade också om Fiskeskolan som anordnas varje sommar där barn får möjlighet att lära sig hur man fiskar. Denna aktivitet är man ensam om i Sverige.

I källaren fanns ett enormt lager av kläder för friluftsliv där satt även en slipare som slipar borrstålen till isborrar. Olof avslutar med att visa oss delar av sitt spännande fiskemuseum, med rullar och spön och antika saker. Därefter åt vi lunch på Restaurang Shanghai på Storgatan 113.

Hemsidan

Föreningens hemsida www.hantverksforeningen.se fick ett nytt utseende under våren 2017.

I maj lanserades den nya hemsidan som utvecklats tillsammans med Base Media. Greger Knutsson är webadministratör för den nya hemsidan. Här läggs aktuell information ut samt rapporter från genomförda medlemsmöten mm.

170-årsjubileum

Hantverksföreningens 170-årsjubileum genomfördes den 21 september på Elite Hotel Mimer i Umeå.

Ett 80-tal medlemmar deltog och vi fick en mycket trevlig kväll med god mat, underhållning, tävlingar och trevlig gemenskap.

Orkester ”Slabang” stod för underhållningen under kvällen och vi fick även besök av ”Hantverkarn” som visade att ”Umeå vill mer” och gav tips.

” Hantverkarn ” i närbild

Valberedningens representant Knut Nilsson höll tal.

Jubileet gästades också av vår landshövding Magdalena Andersson. Här på bild tillsammans med Birger Johansson.

Umeågalan

Umeå Fabriks och Hantverksförening är en av arrangörerna av Umeågalan. Föreningen representeras i arrangörsgruppen av ordförande. Föreningen är också utdelare av ett årligt pris på galan: ”Årets hantverksstipendiat”. Stipendiet delas ut till en person som är verksam som egen företagare och varit verksam i minst tre år. Har ordnad ekonomi och utmärkt sig genom yrkesskicklighet eller innovation, för hantverkstraditionen vidare och är verksam inom Umeå Kommun.

År 2017 var våra tre kandidater representerade vid galan den 9 november:

– Sweden Guitarworks

– Kvarkenfisk AB

– Glasmästeriet i Umeå AB

Vinnaren blev Glasmästeriet i Umeå AB med motiveringen:

”Årets Hantverksstipendiat har en stark drivkraft i sitt företagande och ett genuint hantverkskunnande på hög nivå. Att föra kunskapen och traditionen vidare har spelat stor roll. Årets vinnare gör så att vi alla kan se bra ut…”

Avslutningsvis vill styrelsen tacka för allas engagemang och trevliga möten oss medlemmar emellan.

Föreningen fyller en viktig funktion och den trevliga och öppna stämningen på våra möten göra att vi hämtar energi och kraft och nyttiga erfarenheter till våra företag.

Vi ser fram emot 2018 års aktiviteter och hoppas att ni medlemmar ska finna det intressant och trevligt att delta på föreningens möten.