Verksamhetsberättelse för 2018

Historik

Umeå Fabriks- och hantverksförening bildades den 29 maj 1847 i samband med att Fabriks- och hantverksordningen genomfördes på uppdrag av Oscar I. Den då införda ordningen ersatte den tidigare skråordningen från 1720 som innehöll en mängd föråldrade bestämmelser och därigenom ansåg hämma utvecklingen av näringslivet. Numera har de flesta Fabriks- och hantverksföreningar upphört och gått upp i Företagarna men i Umeå valde man att fortsätta sin verksamhet på det lokala planet.

Verksamhet

Föreningen är en självständig, politisk obunden och lokal intresseorganisation för företag inom industri, tjänst och hantverk och som bedriver sin verksamhet inom Umeå Kommun. Syftet med föreningens verksamhet är att utveckla och stimulera näringslivet och medlemsföretagen. Detta sker bl. a genom föreningens lunchmöten, kontakter med Umeå Kommuns näringslivskontor och Umeå Universitet samt medverkan i nätverksträffar, seminarier och andra näringslivsarrangemang.

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande: Margareta Ericsson Lif
Vice ordförande: Alf G Nyberg
Ledamöter: Gunilla Larson
Greger Knutsson
Per Lönnberg
Frida Nilsson
Kenneth Grahn
Anita Ahlberg

Under året har styrelsen hållit 11 protokollförda styrelsemöten och ett årsmöte den 27 mars 2018.
Styrelsen har även genomfört en planeringskonferens under oktober månad 2018.
Under 2018 har vi uppdaterat vår lilla presentations broschyr som vi lämnar ut till gäster och andra intresserade potentiella nya medlemmar.
Medlemmar
Föreningen hade vid 2018 års utgång 96 medlemmar, varav 13 hedersmedlemmar.
Medlemsmöten och andra händelser under året
Styrelsen har under året haft som målsättning att variera medlemsmötena genom att besöka olika verksamheter och även att låta föreningens medlemmar visa upp sina arbetsmiljöer och företag. Vi har också försökt ta upp aktuella frågor och andra händelser av intresse för företagare.
Antalet medlemsmöten under året har varit 9 stycken och de hålls så gott som alltid den sista tisdagen varje månad med undantag för sommarmånaderna juni-augusti.
Nedan följer en redogörelse för medlemsmöten och annat som hänt under 2018

Januari:

 

Februari:

Februari månads lunchmöte hölls den 27 februari hos 4sign ute på Västerslätt. Vi var ca 20 personer som besökte det trevliga företaget som har som slogan: ” Skyltar som ger avtryck”. Vi fick göra en rundvandring och information av ägarna och ledning. Företaget har följande huvudprodukter: Ljusskyltar, profilkläder, bildekorer, mässprodukter samt banderoller. ”Skylten visar dig i rätt riktning. Den synliggör också ditt varumärke och får dig att sticka ut ur mängden”.
Skyltar finns i ett oändligt antal former och material. 4Sign erbjuder alla typer av skyltar. Efter studiebesöket åkte vi över på Kummin för att äta lunch.

Mars:

Vid mars månads lunchmöte den 27/3 avhandlades föreningens Årsmöte som samlade ca 25 medlemmar. Som inledning fick vi lyssna till Benny Karlsson, idag känd som krönikör i Bil & Bostad. Han berättade om sin resa från Ö-Vik fram till i dag. Han berättade om sitt första möte med Hantverksföreningen som var i samband med Monomed VM på älven. Föredraget uppskattades mycket.

Sedan var det dags för årsmötet som gicks igenom enl. stadgarna. Mötesordförande var Patric Birgersson. Avgående styrelseledamot var Niclas Lundell och Per Lönnberg, Löbegranit valdes in i hans ställe. I övrigt är styrelsens sammansättning oförändrad.
Årsmötet avslutades därefter med Lunch på V&R.

Mars:

Hantverksnappet

Den 24 mars genomförde vi för första gången en pimpeltävling ute i Österfjärden som vi benämnt ”Hantverksnappet”. Dit inbjöds alla medlemmar tillsammans med familj för att umgås, fiska och grilla hamburgare. Sören från Blixtsport kom och lämnade goda råd innan alla traskade eller kördes ut med skoter på isen. Arrangemanget blev mycket lyckat och blir nog en stående vårvinter aktivitet.

April:

I april gjorde vi ett mycket intressant studiebesök hölls hos Länsförsäkringar i Umeå.
Det var drygt 25 deltagare som besökte Länsförsäkringars nya hus i centrala Umeå och lyssnade på Rikard Jacobsson, chef för företagsmarknad, som hälsade oss välkomna. Han visade oss runt i det nya fina huset och berättade om att huset är byggt för lång hållbarhet såväl ur arbetsmässig synvinkel som ur materialsynpunkt. Han berättade också att det gamla huset är under renovering för nya hyresgäster.
Efter visningen åt vi en god lunch på Harriets.

Maj:

Terminens sista lunchmöte ägde rum vid Hilding Holmqvists nya hotell i centrala Umeå. Vi var ca 35 deltagare som fick en exklusiv visning av Hilding själv. Det bjöds på förtäring och därefter presenterade Hilding sitt nya hotell och koncept samt att han berättade om sitt företagarliv som började med jobbet som försäljare av bland annat dammsugare till att idag vara en riktigt hotellkung här i Norrland. Rundvandring i hotellets översta våning, med hjälp av bygghissen, gjorde besöket extra spännande.
Lunchen intogs på Scandic Plaza.

September:

September månads lunchmöte ägde rum på IKSU Sport på Campusområdet i Umeå. Ca 20 medlemmar slöt upp och visades runt av Margareta Ericsson Lif, IKSU:s VD tillika ordförande i vår förening. Anläggningen är Europas största träningsanläggning med sina 25 000 kvm. Det senaste tillskottet är Nordens modernaste klätterhall som vi fick kika på genom glasrutor eftersom det fortfarande var en byggarbetsplats.
Lunchen intogs på Hansson & Hammar i samma byggnad.

Oktober:

I oktober är det i vanlig ordning dags att presentera våra nominerade företag till ”Årets hantverksstipendiat 2018”. Vi träffades på Scandic Syd i Umeå dit ett 30-tal medlemmar hade mött upp för att lyssna till våra nominerade.
Fredrik Dahlgren, 4Sign, var först ut och berättade om hur företaget utvecklats, bl.a. via förvärv genom åren, från 1989 fram till idag.

Därefter fick vi information om företaget Familjen Hansen Charkuteri och Brännlands Wärdshus.Michael och Kristina Hansen som driver verksamheten på Brännlands Wärdshus sedan 2009 var tyvärr på resande fot och kunde inte närvara men Pelle som arbetar på Wärdshuset berättade om dess historia och verksamheten som drivs där. Robert berättade sedan om Charkuteriet som är beläget i Stöcksjö samt om den butik som man driver i Saga gallerian där man säljer charkprodukterna.

Så var det dags för Umeå Dentallaboratorium AB vårt tredje nominerade företag, som för dagen presenterades av Patrik Johnsson, en av de tre delägarna.

Företaget har utvecklats mycket från tiden när man manuellt snickrade till tänder, till dagens digitala produktionsapparater och tekniker. Företaget ligger i framkant i världen när det gäller utveckling och har idag ett etablerat samarbete med Umeå Universitet och dess tandläkarutbildning.
Efter att våra nominerade redogjort för sina företag så var det dags lunch där Hantverksföreningen bjöd alla på dessert.

November:

Ett 25 tal deltagare deltog i november månads lunchmöte på Brännlands Wärdshus, där vinnarna av Årets hantverksstipendium, Michael och Kristina Hansen, presenterade sin verksamhet och fick motta diplom från Hantverksföreningen.
Därefter intogs en utmärkt lunch med charkuteriets egna produkter.

December:

Umeå Fabriks och Hantverksförening höll årets sista lunchmöte hos Kalle och Sara Hardell och deras personal. Artby är ett skandinaviskt konsthus och oberoende konstvarumärke. Deras ambition är att visa och sälja högkvalitativa konstverk av nya konstnärer och framtida ikoner. Man samarbetar med noggrant utvalda konstnärer från Skandinavien och representerar nykomlingarna, uppstickarna och utmanarna på den etablerade marknaden. Vi kan varmt rekommendera ett besök till detta nytänkande och moderna företag. Lunchen intogs på Rex.

Politisk debatt

Under hösten 2018 fördes ivrigt en politisk debatt då Umeå Kommun, Individ- och familjenämnden
lade ett förslag om att LOV (Lagen om Valfrihet) i hemtjänsten skulle ersättas med lagen om offentlig
upphandling (LOU). Ett liknande förslag lades i Äldrenämnden.

Här tog vi i Umeå Fabriks- och Hantverksförening tydligt avstånd mot den politik som vi ansåg slå hårt
mot mindre lokala företagare. Förslaget riskerade att kraftigt reducera möjligheten för de lokala
företagen att fortsätta verka på Umeå-marknaden. Insändare till lokala media skrevs och vi visade
även vårt missnöje via sociala media. (Lyckligtvis gick så småningom beslutet inte igenom vid
nämndens möte i januari 2019).

Hemsidan
Föreningens hemsida www.hantverksforeningen.se fungerar väl.
Greger Knutsson är webadministratör för hemsidan. Här läggs aktuell information ut samt rapporter från genomförda medlemsmöten mm.

Umeågalan
Umeå Fabriks och Hantverksförening är en av arrangörerna av Umeågalan. Föreningen representeras i arrangörsgruppen av ordförande. Föreningen är också utdelare av ett årligt pris på galan: ”Årets hantverksstipendiat”. Stipendiet delas ut till en person som är verksam som egen företagare och varit verksam i minst tre år. Har ordnad ekonomi och utmärkt sig genom yrkesskicklighet eller innovation, för hantverkstraditionen vidare och är verksam inom Umeå Kommun.
År 2018 var våra tre kandidater representerade vid galan den 8 november:
– Umeå Dentallaboratorium AB
– Familjen Hansen Charkuterier och Brännlands Wärdshus
– 4Sign Umeå AB
Vinnaren blev Familjen Hansen Charkuterier och Brännlands Wärdshus, Michael och Kristina Hansen med motiveringen:
”Årets vinnare av hantverksstipendiet har ett stort kunnande och brinnande intresse för sin verksamhet.
Med kärlek, respekt och genuint hantverkskunnande förvandlar vinnaren lokala produkter till njutbara upplevelser för oss alla.
Deras glöd märks framförallt i närområdet, men har också en plats i Wärds-alltet”.

Avslutningsvis vill styrelsen tacka för allas engagemang och trevliga möten oss medlemmar emellan.
Föreningen fyller en viktig funktion och den trevliga och öppna stämningen på våra möten göra att vi hämtar energi och kraft och nyttiga erfarenheter till våra företag.
Vi ser fram emot 2019 års aktiviteter och hoppas att ni medlemmar ska finna det intressant och trevligt att delta på föreningens möten.

Umeå den 5 mars 2019