Styrelse

Ordförande
Margareta Eriksson Lif 

Nordic Exklusive AB

T: 070-5806560

Vice ordförande
Alf G Nyberg
Juristkonsult i norr KB
T: 070-605 42 72

Ledamot
Greger Knutsson
BIAB
T: 070-655 57 80

mail: greger.knutsson@botsmark.se

Ledamot
Kenneth Grahn
T: 070-510 83 61

Ledamot

Lena Brandt

Brandts Handelsträdgård

Tel. 090-144080

Ledamot
Anita Ahlberg

Redum AB
T: 070-3154091

Ledamot

Gunnar Holmgren

Telefon: 090-13 57 19

GH Snickerier AB

Telefon: 090-13 77 15

Ledamot

Kristina Hansen

Telefon:

Brännlands Värdshus

Telefon: 090-301 30