Vi höll årsmötet den 30.3 via teams.

Vi var ungefär 15 medlemmar som slöt upp till årsmötet. Årsmötet inleddes med en parentation över vår bortgångne medlem Lennart Degerliden med ett tänt ljus o en tyst minut. Årsmötet följde dagordningen därefter som leddes av Patrik Birgersson och alla beslut var enhälliga. Valberedningen föredrog deras förslag till styrelse mfl. val och alla förslag godtogs av årsmötet.

Under årsmötet utsågs 2 medlemmar till hedersmedlemmar, det var Margareta Olsson, fd ordförande i 7 år, dessutom Lennart Johansson som också varit styrelseledamot i många år. Vi välkomnade de nya hedersmedlemmarna.
Vi kunde konstatera att det känns lite konstigt att inte få träffas i verkligheten (irl), men förhoppningar finns att vi i vår kan hålla våra lunchmöten ute i naturen, håll er uppdaterade vad som händer.

Deltagarna önskade varandra en Glad Påsk och årsmötet avslutades.