Debattinlägg som än inte tagits in i VK !

Umeå den 23 januari 2019

Umeå kommuns inblandning i den fria företagsamheten!

Ang. LOV och LOU och Umeå Kommun.

Som det kan förstås så ska Umeå Kommunfullmäktiga ta beslut den 28 januari 2019 om man ska övergå från LOV till LOU.

Som utomstående betraktare och dessutom som medlemmar i en förening, för framförallt mindre lokala företagare, ser vi med stort intresse fram emot den ställning folkets företrädare tar i frågan. Kommer man att ge möjlighet för de lokala företagen att fortsätta verka på Umeå-marknaden, eller kommer beslutet att medföra att det i princip blir omöjligt för dessa att fortsätta sin verksamhet i Umeå, och därmed ge större ”ri(s)ks”företag så gott som ensamrätt på marknaden i Umeå.

Beslutet kommer att utvisa, vilka folkvalda som ger möjligheter för de mindre lokala företagen att fortsättningsvis verka i Umeå, och klarlägga vilka som stödjer de stora ri(s)ks företagen.

Vi följer omröstningen med spänning.

Styrelsen för Umeå Fabriks och Hantverksförening

-Garant för de små företagen-

Genom dess ordförande

Margareta Ericsson Lif