Ett 20 tal medlemmar tog chansen att bekanta sig med vår HANTVERKSSTIPENDIAT 2019                GH Snickerier AB.

Gunnar Holmgren och hans söner tog emot oss och berättade om företagets utveckling. ( nedanstående text är hämtat från företagets hemsida .)

 

GH snickerier startades 1980 av Gunnar Holmgren. 1989 byggdes egna ändamålsenliga lokaler på Västerslätts industriområde i Umeå. Här bedrivs verksamheten fortfarande. Kontinuerligt görs investeringar i maskinpark. Allt för att leverera inredning av hög kvalitet. Våra kunder återfinns bland butiker, kontor, restauranger, kommuner, landsting och övrig offentlig miljö. Vi tar även privata kunder. Naturen värdesätter vi högt vilket bl.a. resulterat i ISO 14001 certifiering. Våra transporter utförs av egna miljövänliga lastbilar.Tack vare vår flexibla produktionsmetod klarar vi av att tillverka den miljö du vill bjuda dina kunder och anställda på. Dina önskemål vår profession!


 

Hantverksföreningen tackar för besöket och önskar företaget lycka till!

Efter studiebesöket intogs en god lunch på KUMMIN.