10 tips för bättre likviditet inför 2020

Vänta inte till december med att planera för en bättre likviditet nästa år. Här är våra 10 bästa råd.

1. Gör en likviditetsbudget
Det är skönt att alltid ha pengar i kassan. En bra likviditetsbudget visar vid vilka tidpunkter försäljningen sker och när du får betalt. Då ser du flödena på ett helt annat sätt, kan planera för utgifterna och slipper tära på krediterna. Det finns bra mallar att hämta på webben.

2. Se över dina kostnader
Det är ofta mycket lättare att dra ner på kostnader än att sälja mer. Hösten är en bra period att se över det.

3. Fakturera snabbare
Se till att fakturan går iväg så snart varan eller tjänsten har levererats. Dolda kreditdagar kan stå företaget dyrt. Ta för vana att minska betalningstiden när du skriver nya avtal. Skicka en påminnelse så fort en faktura har förfallit. Vid stora beställningar där slutleveransen ligger långt fram, be kunden betala en del av beloppet i förskott.

4. Fundera över hur snabbt kunden vill betala
Beroende på vad ditt företag säljer kan du se till att kunden betalar direkt vid köpet – särskilt om du har en webbshop. Då får du själv betalt snabbt, men kunden går miste om den kredit som en lång betalningstid utgör. Behöver kunden längre betalningsvillkor kan du erbjuda det och själv ha en finansieringstjänst som gör att du får pengarna direkt.

5. Höj företagskrediten
Om du har en företagskredit kan du ibland tjäna på att höja den. Men du får då betala mer i ränta när den utnyttjas. Behöver du använda din kredit ofta kan det vara bättre att ha en mer långsiktig finansiering med lägre ränta. Å andra sidan skapar det högre skuldbörda i bolaget, vilket nyckeltalsmässigt kanske inte är bra.

6. Leasa inventarier
Du förbättrar din likviditet genom att hyra/leasa inventarier istället för att köpa, då du med ett leasingavtal inte binder ditt kapital.

7. Förläng leverantörskrediterna
Försök förhandla fram bättre villkor från dina leverantörer. Det är inte omöjligt att få en kredittid på upp till 90 dagar. Men tänk på att det kan innebära att säljaren vill ta ut ett högre pris.

8. Kolla din F-skatt
Betala inte in mer preliminär skatt än du behöver. Skulle vinsten i bolaget bli mindre än förväntat, skicka in en preliminär självdeklaration till Skatteverket med de nya uppgifterna. Då kan du få tillbaka pengar som du betalt in till Skatteverket.

9. Rensa lagret före årsskiftet
Om du säljer ut så mycket som möjligt av lagret före årsskiftet, frigör du pengar och kan få ett bättre resultat och förbättra din likviditet.

10. Sälj fakturor under hösten
Sälj era fakturor från alla försäljningar ni gör under hösten fram till årsskiftet. Då får du in pengarna i böckerna nu, vilket förbättrar bolagets nyckeltal. Annars kanske du måste vänta på att få betalt till efter årsskiftet.