Hantverksföreningen gjorde den 28 maj ett lunchbesök på NRA.

Vi togs emot av ledningsgruppen på NRA med vd Ludvig Morin i spetsen. Vi bjöds på kaffe under det man gjorde en kort presentation av företagets uppbyggnad och verksamhet. Man nämnda också att man försöker vara så självförsörjande som möjligt, vilket innebär att många med specialkompetens är anställda i företaget, vilket gynnar miljön.

Därefter tog Ludvig oss på en rundvandring i företaget, där han presenterade de olika avdelningarnas verksamheter, vilket var så imponerande att företagsbesöket blev nästan en timme långt.