VK gjorde en artikel om vårt årsmöte där vi bl.a utsåg två hedersmedlemmar Lennart Johansson o Margareta Ohlsson.

Artikeln var införd måndag 21.4.