Äntligen får vi i Umeå Fabriks & Hantverksförening dela ut Gesällbrev igen till nästa år. I år fick vi dela ut det tillsammans med Företagarna. Vi har under många år önskat att få tillbaka rätten att utdela Gesällbrev till våra duktiga hantverkare.

Så högtidligt att få vara med och dela ut gesäll och mästarbrev till duktiga ungdomar som satsat på sitt hantverksyrke! Lycka till, till alla er och tack till Företagarna i Umeå och Umeå Näringsliv för en fin och högtidlig lunch, Säger vår ordförande Margareta Ericsson Liv.

 

 

Fr o m hösten 2023 övertar Hantverksföreningen ansvaret för utdelning av Gesäll och Mästarbrev. En gammal och viktig traditionsenlig ceremoni som de senaste åren hanterats av Företagarna i Umeå. Under den gångna veckan gjorde vi en gemensam utdelning till 15 glada och stolta gesäller/mästare. Går att läsa om i VK https://www.vk.se/2023-06-29/gesaller-och-mastare-firades-med-diplom-40d35?pak=pieWh7HSG1ThOswCmV___HTTvZlInlF___yQE7j19Rki2lXscfOEl0rn3X0do7jDkOpi8wgPtXiZa8i2pPzhYWBnXwM96S8K7AVOPcUu

Gesällbrevet är Hantverkarnas egen kvalitetsgaranti och administreras genom Sveriges Hantverksråd https://hantverksrad.se/gesallbrev-och-mastarbrev/