Glädjande är också att vi återigen kan inbjuda till Skördelunch på Brandts Handelsträdgård i samarbete med Restaurang Gotthards Krog.

Tisdagen den 29 augusti kl. 11:30. Anmälan är viktig då platserna är begränsade.

Om allt klaffar bjuds vi också på en föreläsning om ett projekt som handlar om hur Västerbotten blir mer självförsörjande på mat.

Varmt välkommen!

Med en tillönskan om en fin och skön sommar!

 

Styrelsen i Hantverksföreningen genom

Margareta