Årsmötet på Comfort Hotel Umeå City

Hantverksföreningen höll sitt årsmöte den 30 Mars på Comfort Hotel Umeå. Trots Corona smitta höll vi årsmötet med mycket hög säkerhet. Vi följde myndigheternas instruktioner ang avstånd mellan deltagarna.

 

Här sitter mötets ordförande tillsammans med vår ordförande.

Vi har förståelse att många av våra medlemmar stannade hemma pga Corona smittan, men vi var ca 10 personer som deltog med Patrik Birgersson som valdes till mötesordförande.

Årsmötet inleddes med en parentation för våra 2 hedersmedlemmar som avlidit under året.

Sedan övergick vi till dagordningen som gicks igenom och vi kunde konstatera att föreningen hade en stabil medlemsskara på 90 – 100. Vi kunde konstatera att vår verksamhetsberättelse ( se separat bilaga ) visade på att vi hade en gedigen verksamhet med fokus på våra lunchmöten som varit mycket uppskattade.

Vi kunde också konstatera att vår ekonomi är stabil.

Årsmötet godtog även den verksamhetsplan som föredrogs för 2020, där vi konstaterar att vi kommer att fortsätta med våra intressanta lunchmöten samt att dela ut ” Årets Hantverksstipendiat ”. En förhoppning att vi så snart som möjligt får återgå till normala förhållanden, så vi kan lägga datum för kommande arrangemang.

Margareta Lif omvaldes till vår ordförande för kommande år 2020.

Till vår styrelse valdes 2 nya medlemmar, Lena Brandt och Gunnar Holmgren, vilka hälsades välkomna till styrelsen. Gunilla Larsson avtackades samtidigt med blommor för åren i styrelsen, även Per Lönnberg hade avsagt sig omval och även han tackades för åren i styrelsen.

När alla obligatoriska punkter så avslutades årsmötet.

Efter årsmötes förhandlingarna så togs våra medlemmars situation pga. Covid 19, upp. Vi konstaterade att de flesta småföretagen har problem då kunder inte handlar idag som de tidigare gjort vilket har resulterat i mindre intäkter. Vi kom med ett flertal sätt att stå upp för företagen men just nu så sa vi följande:

” Fortsätt handla med våra små lokala företag så hjälper vi till att överbrygga problemen ”

Mötet avslutades med en lunch på restaurang Cinco.