STÖD VÅRT LOKALA NÄRINGSLIV !

Vi läser varje dag om hur våra fantastiska företagare tvingas stänga alt. begära sina företag i konkurs på grund av Corona smittan.

Vi måste hjälpa dom genom att besöka och handla hos våra lokala företag!

ÅTGÄRDER FÖR ATT STÖTTA UMEÅ FÖRETAG

?Umeå kommun har vidtagit ett antal åtgärder för att dämpa de negativa effekter som coronapandemin har på ekonomin. Det handlar dels om förbättrad information och utökade resurser till rådgivning, dels om åtgärder som frigör tid hos näringsidkare och som kan stärka de lokala företagens likviditet.

  • Vi befinner oss just nu i en krissituation som är temporär. När coronapandemin är över kommer vi att behöva ett välfungerande näringsliv i Umeå som är redo att växa. De åtgärder som presenteras nu är ett första steg för att stödja näringslivet, säger Anders Ågren (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Vidtagna åtgärder:
✅Företagsakut – samordnad rådgivningstjänst för företag som drabbas av ekonomiska effekter.
✅Samordning, information och lotsning av hur företagen kan nyttja de stöd som tillskapats på nationell och regional nivå.
✅Dialog med näringsidkare om pågående tillståndsärenden för att undersöka möjlighet att pausa eller avbryta.
✅Dialog med näringsidkare om pågående tillsynsärenden för att undersöka möjlighet att förlänga tidsfrister, med mera, där lagen så tillåter och det bedöms möjligt.
✅Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden

Kommunen har för avsikt att införa ytterligare åtgärder, till exempel:
➡️Korta betaltid till kommunens leverantörer.
➡️Uppskov för betalning av olika typer av kommunala tillsynsavgifter.
➡️Uppskov för betalning av olika typer av kommunala tillståndsavgifter.
➡️Uppskov för inbetalning av hyror för fastigheter/anläggningar som företag förhyr av kommunens fastighetsfunktion.