Mars månads lunchmöte, tillika årsmöte, hölls hos Avtre AB. Henrik Vinroth berättade om företagets tillkomst 2008 fram till idag och att man gått från att ha haft en produkt till att idag stå på tre ben.

Det senaste är deras filmstudio där de kan producera reklam-, utbildnings- och informationsfilmer i en stor studio med s.k. Green Screen.

Därefter hölls föreningens och servicebolagets årsmöte med 20-talet närvarande.

Mötet avslutades med att Gunbritt Nyberg – Senioruthyrning Ab, avtackades efter många år i föreningens styrelse.

Lunchen intogs sedan på restaurang Balders Hage.