Läs här nedan hur kommunen behandlar ett av våra medlemsföretag som fått ett exklusivt avtal med kommunen men som trots avtalet köpt varor för nästan lika stort belopp av andra leverantörer.

Vad är då ett avtal med kommunen värt?

Visst blir man bedrövad som företagare om man blir behandlad på detta sätt av sin kommun. Inte undra på att Umeå Kommun faller på Svenskt Näringslivs ranking.

Många företagare säger att det är livsfarligt att hävda sin rätt mot kommunen, och här är exempel som visar att det tydligen är på det viset.

Läs VKs artikel nedan!

Förlorade tvist mot kommun: ”Det är åt helvete”
Mattias Åkerlund
Publicerad igår kl. 17:00
AFFÄRSLIV24.Umeåföretaget stämde Umeå kommun på drygt 300 000 kronor för avtalsbrott. Nu har domen kommit och tingsrätten dömer till kommunens fördel.
– Det är åt helvete. Jag ska överklaga. Det är lätt värt en hundring till, menar företagaren.
Annons

I september 2015 slöts ett ramavtal mellan Glasmästeriet i Umeå AB och Umeå kommun. Avtalet reglerade att glastjänster som kommunen köpte in skulle exklusivt utföras av Glasmästeriet i två år med chans till förlängning. Trots det handlade kommunen glastjänster av andra företag. Glasmästeriet uppfattade detta som avtalsbrott och stämde Umeå kommun på drygt 300 000 kronor för bland annat utebliven vinst.

– Det som känns värst och som gör att jag kommer att överklaga är att tingsrätten, enligt mig och min jurist, ger oss rätt i sak och menar att vårt avtal med kommunen var exklusivt. Trots detta så menar de att jag förlorat målet och ska betala kommunens rättegångskostnader på nästan 400 000 kronor, säger Mathias Andersson, grundare och ägare av Glasmästeriet i Umeå.

Andersson menar att kommunen köpt tjänster av andra glasföretag till värde av ungefär 750 000 kronor. Den totala summan som Glasmästeriet fakturerat Umeå kommun för diverse glastjänster uppgår till 1,2 miljoner kronor.

– Historiskt sett vet jag att kommunen köpt tjänster av flera företag under tidigare avtal. Eftersom jag fick beskedet att det här var ett exklusivt avtal oss emellan frågade jag kommunen vad som skulle hända om de köpte tjänster av något annat företag. Då fick jag beskedet att jag vid ett sånt tillfälle hade all rätt att stämma kommunen för avtalsbrott. Det är det jag nu gjort och trots det så dömer tingsrätten till kommunens fördel, säger han.

Utöver frågan om en exklusivitet i avtalet som skulle tvinga kommunen att köpa tjänster av företaget så består tvisten även kring användandet av terminologi vid prissättning. Andersson menar att han enligt anbudsunderlaget bland annat skulle sätta en prislapp på normtid. Normtid är ett ackordsbegrepp och är inte en timtariff. Kommunen menar att normtidstariffen, som är hälften så stor som tariffen för normal arbetstid, är vad som avtalats att de ska betala för företagets tjänster. I domen slår tingsrätten fast att det är skillnad på normtid och normal arbetstid.

– Tingsrätten menar vidare att vi skulle förstått att kommunen inte förstod skillnaden på normtid respektive normal arbetstid. Men jag menar att eftersom normtid är ett faktiskt begrepp i vår bransch och det är kommunen som formulerat avtalstexten så kan jag inte lastas för att de inte förstått sitt eget anbudsunderlag och sitt eget avtal, säger Mathias Andersson.

Enligt domen ska Glasmästeriet betala knappt 400 000 kronor i rättegångskostnader. Med risk för att betala ytterligare rättegångskostnader så kommer Andersson att överklaga.

– Absolut. Det här är åt helvete och jag ska överklaga. Det är lätt värt en hundring till i eventuella rättegångskostnader, menar han.

Vad innebär det här för dig som företagare?

– Det får stora effekter naturligtvis. Framför allt märker jag att min personal blir lite orolig. Det vet inte vad det här innebär för företaget och för dem. Men jag ska hitta en lösning på det här och det är inte den lösningen som står att läsa i domslutet, säger Mathias Andersson.