Hantverksföreningens sista lunchmöte 2016 hölls på Internationella Engelska Skolan.
Ett 20-tal personer hade infunnit sig för att lyssna på skolans rektor Rob Cayford som på ett mycket engagerande sätt berättade om skolans filosofi och om hur man ser på skolans framtida utveckling i Umeå.

Vi kunde konstatera att både föräldrar och elever var mycket nöjda med skolans sätt att bedriva utbildning. Vi kunde konstatera att egentligen är det inga konstigheter med deras pedagogik utan man är noggranna med disciplin och respekt för lärarna och de regler som finns.

50% av undervisningen sker på engelska språket med många lärare från olika länder. Skolan har idag ca 350 elever och man har idag möjlighet att på sikt ta in max 650 elever från Junior school ( Förskola ) och upp till högstadiet.

Efter rundvandring i skolan så åt vi skollunch med underhållning av ett jättefint Luciatåg med ca 30 elever.

Slutsatsen som många kunde konstatera var att det var en fantastisk skola som lyckats med det Svenska skolan har misslyckats, så det finns lösningar på Svenska skolans problem.