Lunchmötet hölls den 29 November kl. 11.30 – 13.00.
På detta möte tisdagen den 29 nov gjorde vi företagsbesök hos AIT, Advanced Integration Technology i Umeå AB, ett företag som har sitt ursprung från Umeå och som växt kraftigt de senaste åren  bl a genom företagsuppköp. En av deras stora produkter är utveckling och tillverkning av automatiserade och mobila materialhanteringsutrustningar, främst för storskalig flygplanstillverkning. En av deras kunder är flygplanstillverkaren Boeing. Företaget har en stor del exportförsäljning och vann förra året exportpriset på Umeågalan som delas ut av Västerbottens Handelskammare.

 

 

Som vanligt träffades vi kl 11.30 ute på AIT (Kabelvägen 1 G på Västerslätt). Där tas vi emot av projektledare Ida Nordvall och CTO  Peter Berntsson som  berättade för oss om företaget och framtiden och vi får också möjlighet att besöka tillverkningslokalen.

Besök hos AIT på Västerslätt som bl.a. tillverkar detaljer till flygindustrin ( bl.a Boeing ).

AIT Umeå

AIT utvecklar automatiserade och kundanpassade mobila materielhanteringsutrustningar främst för storskalig flygplans-tillverkning.  Våra produkter är konstruerade och byggda för att transportera och placera precisionsverktyg, flytta monteringsutrustning, monteringspersonal samt stora flygplansstrukturer under tillverkning.

AIT Umeå är unika och inom koncernen specialiserade på Automated Guided Vehicles, sk. AGV:s, dvs. hjuldrivna materialhanteringslösningar.

Vi erbjuder även kundspecifika automations-lösningar, robotceller och fixturer samt svetsade konstruktioner och byggnadssmide.

Vi är ett komplett företag som erbjuder helhetslösningar från idékoncept, konstruktion, egen tillverkning till leverans av färdig och  driftsatt produkt hos kund.

Vi gör vårt yttersta för att möta kundernas högt ställda krav på funktion, kvalitet och leveransförmåga.

Vi erbjuder lösningar som integrerar nya avancerade hjälpmedel med redan existerande i befintlig anläggning, eller hjälpmedel om är avsedda för helt nya tillverkningsanläggningar. Dessutom kan AIT Sverige utforma lösningar som är skalbara för att möta krav på ökad tillverkningskapacitet i framtiden.

Sammanfattat så erbjuder AIT Umeå tjänster inom; Konstruktion, Projektledning, Tillverkning, Integrering. Vi har sedan starten 2006 levererat ca. 200 maskiner + ett antal designer och delsystem.

Snabba fakta

  • 2006 bildades AIT Umeå som ett helägt dotterbolag till av Advanced Integration Technology Inc. Företaget har fn. ca: 60 anställda inklusive dotterbolaget AIT Produktion AB.
  • AIT Umeå förfogar över lokaler som har sammanlagd yta på knappt 5600 m2 fördelat enligt följande; Kontorsyta på drygt 800 m2 och en produktionsyta på drygt 4800 m2.