Hämtat från ” driva-eget.se/skattesiffror2017

Nya regler för måltidsrepresentation är en av årets skattenyheter. Här är alla viktiga siffror för din bokföring och skatteplanering 2017.

Arbetsgivaravgift

Normala: 31,42 %.
Fr o m 66 år: 16,36 %.
Sänkt avgift för första anställda i enskild firma (gäller anställda efter 31/3 2016 och i max 1 år): 10,21 %

Basbelopp

Prisbasbelopp: 44 800 kr.
Förhöjt prisbasbelopp: 45 700 kr.
Inkomstbasbelopp: 61 500 kr.

Bilersättning

Egen bil i tjänsten: 18:50 kr/mil.
Tjänstebil i tjänsten när du
betalar bensin själv: 9:50 kr/mil
(diesel: 6:50 kr).

Bilförmånsvärde

9 % av nybilspriset + 14 202 kr + 20 % av den del som ligger över 336 000 kr. Lägsta nybilspris för sexårsbilar är 179 200 kr.

Bolagsskatt

22 %.

Egenavgifter

Normala: 28,97 %.
Fr o m 66 år: 16,36 %.

Expansionsfondsskatt

22 %.

Fyllnadsinbetalning

Kostnadsränta: 1,25 %.

Grundavdrag

Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare: 19 000 kr.
Högsta grundavdrag: 34 500 kr.
Lägsta grundavdrag: 13 200 kr.
Grundavdrag fr o m 66 år: 32 000 – 68 000 kr.

Gåvor, skattefria

Julgåvor: 450 kr (anställda).
Jubileumsgåvor (25, 50, 75, 100 år): 1350 kr.
Minnesgåvor (50-årsdag, 25 års anställning): 15 000 kr.

Inkomstgränser

20-procentig skatt:
Gräns, tax inkomst: 438 900 kr.
Gräns, tax inkomst, pensionär: 452 100 kr.

25-procentig skatt:
Gräns, tax inkomst: 638 500 kr.
Gräns, tax inkomst, pensionär: 651 700 kr.

Inventarieköp, direktavdrag

22 399 kr.

Kostförmåner

En fri måltid: 90 kr.
Helt fri kost: 225 kr.
Frukost: 45 kr.

Moms

25 % (20 %) av totalbelopp.
12 % (10,71 %) av totalbelopp.
6 % (5,67 %) av totalbelopp.

Periodiseringsfond

Aktiebolag: 25 %
Enskild firma, handelsbolag: 30 %

Representation

Tidigare avdrag för måltider har slopats. Dock får du dra av moms för måltider upp till 300 kr/person samt enklare förtäring 60 kr/person. Tillägg för musik, lokal,underhållning: 180 kr/person.

Räntefördelning

Positiv: 6,27 %
Negativ: 1,50 %.

Statslåneränta

2017-01-13: 0,38 %.

Särskild löneskatt

24,26 %.

Traktamente, Sverige

Fullt: 220 kr, halvt: 110 kr.
Efter 3 mån: 154 kr.
Utland: driva-eget.se/utland

Utdelning

Schablon: 163 075 kr.
Uppräkning kapitaldel: 9,27 %.
Uppräkning för att spara: 3,27 %.
Tak för vinst som beskattas som tjänst: 6 150 000 kr
Tak för utdelning som beskattas som tjänst: 5 535 000