Vi var ett 30-tal medlemmar som träffades på Skandic Plaza, mötet inleddes med att Peter Juneblad vår näringslivschef bl.a  berättade om vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en kommun skall vara en intressant plats för näringslivet samtidigt som den skall vara en intressant plats att bo i. Till allas glädje uppfyller Umeå dessa förutsättningar, även om det på vissa områden finns stora förbättringsmöjligheter.  Enligt Peter Juneblad så finns det en politisk samstämmighet och vilja i Umeå att jobba vidare med dessa frågor.

Därefter hölls årsmötet. Här överlämnades ordförandeklubban till Margareta Ericsson Lif av Margareta Olsson som efter drygt 7 år lämnar styrelsen. Ytterligare en ny invaldes i styrelsen, det var Anita Ahlberg.