En framgångsrik medlem i vår förening

Nicklas Lundell, vd och delägare i Personalkollen.

Ett krav som väntas minska skattefusk kan ytterligare stärka ett redan framgångsrikt och snabbväxande företag i Umeå.
– 2019 räknar vi med att ta klivet in i andra branscher, säger Nicklas Lundell, vd och delägare i Personalkollen.

Företaget erbjuder internetbaserat personal- och lönesystem som samordnar lönetjänster med tidsrapportering och schemaläggning. I nuläget är företaget nischat mot hotell- och restaurang och antalet kunder ökar snabbt, 25-30 nya kunder i månaden och fler knackar på dörren.

– Vi får också många förfrågningar från andra branscher, bland annat byggentreprenad och vård- och omsorg, säger Lundell.

En planerad expansion av verksamheten ser ut att i tid sammanfalla väl med tidplanen för ett förslag som regeringen lämnat till Lagrådet. Förslaget handlar om att om att införa krav på personalliggare även i kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet. Syftet med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande.

– Detta är ytterligare ett steg från regeringen för att minska svartarbetet. Det är viktigt att seriösa företag som gör rätt för sig inte konkurreras ut av svart verksamhet. Regeringen kan inte heller acceptera att människor utnyttjas som svart arbetskraft, säger finansminister Magdalena Andersson (S) i en kommentar.

Personalkollens affärsidé är att hjälpa företag och organisationer som vill effektivisera sig genom att digitalisera sitt personal- och lönesystem. Genom webbaserade lösningar får medarbetare och arbetsgivare kontroll på schemaläggning, lönehantering och avtal och kan i och med det också användas för det som är syftet med regeringens förslag.

Personalkollen har i dagsläget tolv anställda och kommer att rekrytera fler medarbetare för att klara den ökade efterfrågan.

Förslaget är en del av regeringens 10-punktsprogram mot skatteflykt. Ett nytt system med månadsvis rapportering på individnivå av löner och skatteavdrag införs stegvis i arbetsgivardeklarationen från och med den 1 juli 2018.

Utvidgningen av antalet verksamheter som samtidigt ska föra personalliggare kommer vara ett kraftfullt verktyg i Skatteverkets kontroller mot svartarbete.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

VK.se  Roland Edlund
Publicerad idag kl. 06:45  på Affärsliv 24