Hantverksföreningen vill gratulera vår medlem  

SÄVAR SNICKERI  AB

till Umeå Kommuns Företagspris 2017.

Utdelare: Umeå kommun

Vinnare: Sävar Snickeri AB

Motivering: Företaget som i år firar sitt 80 års jubileum har genomfört ett lyckat generationsskifte och drivs idag av tredje generationen. Man har genom nytänk, produktutveckling och yrkeskunnande tagit hem prestigeorders och kraftigt ökat både omsättning och lönsamhet.