Jättestort GRATTIS till vår medlem Mathias Andersson

som den 2 November fick mottaga  sitt Mästarbrev som Glasmästare i  Blå Hallen i Stockholms Stadshus .

Mathias är den förste glasmästaren som fått Mästarbrev i Västerbotten efter 1900 – 2017.