Gustav Paringer, vd på Aptum, har valts ut till en av de fem kandidater som har chansen att utses till Umeås bästa vd.